Állam- és Jogtudomány 2012/2-3

Olvasási idő: 1 – 2 perc

Tanulmányok

  • Szabó Marcel: Az európai jog és a nemzetközi jogrend — hierarchia és összefonódás
  • Balázs István: Az autonómia-felfogás változása az új magyar helyi önkormányzati szabályozásban
  • Szuromi Szabolcs: A legsúlyosabb büntetendő cselekmények a katolikus egyház büntetőjogában
  • Ferenczy Endre: Az információs társadalom és az Európai Unió adatvédelmi szabályozása
  • Bodzási Balázs: Zálogjog a dualizmus időszakában

Szemle

  • Koi Gyula: Az ENSZ Adminisztratív Bíróságának reformja. Az ENSZ Jogviták Törvényszékének és az ENSZ Fellebbviteli Törvényszékének szerepe

Jogirodalom

  • Szamel Katalin – Balázs István – Gajduschek György – Koi Gyula (szerk.): Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása (Ivancsics Imre)