Magyar Közlöny 2013/21

Olvasási idő: 4 – 6 perc

25/2013. (II. 12.) Korm. rendelet: Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról – 1581

26/2013. (II. 12.) Korm. rendelet: A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról – 1581

27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet: A szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól – 1583

28/2013. (II. 12.) Korm. rendelet: Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 380/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról – 1601

29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet: A szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról – 1602

30/2013. (II. 12.) Korm. rendelet: Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő beruházás megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 170/2012. (VII. 23.) Korm. rendelet módosításáról – 1614

1/2013. (II. 12.) PSZÁF rendelet: A befektetési alapok adataiban bekövetkező változások bejelentésének tartalmi és formai feltételeiről – 1616

2/2013. (II. 12.) PSZÁF rendelet: Az engedélyezési, jóváhagyási és nyilvántartásba vételi, törlési eljárásokban, valamint a bejelentések során alkalmazott elektronikus űrlapok benyújtásának technikai feltételeiről – 1618

12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet: A felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről – 1621

5/2013. (II. 12.) NFM rendelet: A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól szóló 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet módosításáról – 1625

Köf. 5074/2012/6. határozat: A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata – 1695

1048/2013. (II. 12.) Korm. határozat: A Cigányügyi Egyeztető Tanács létrehozásáról – 1699

1049/2013. (II. 12.) Korm. határozat: A KEOP-7.1.0/11-2011-0049. számú ivóvízminőség-javító beruházás saját hatáskörben történő megvalósításáról – 1700

1050/2013. (II. 12.) Korm. határozat: A szennyvíz-elvezetési és -tisztítási feladattal, valamint derogációs kötelezettséggel rendelkező projektjavaslatot még be nem nyújtott agglomerációkról – 1701

1051/2013. (II. 12.) Korm. határozat: Az egyes szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházások (KEOP) Kormány általi saját hatáskörben történő megvalósításáról – 1704

1052/2013. (II. 12.) Korm. határozat: Az önerő támogatás rendszerének felülvizsgálatáról a szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházások vonatkozásában – 1707

1053/2013. (II. 12.) Korm. határozat: Az egyes szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházások saját hatáskörben történő megvalósításához kapcsolódó költségvetési fedezet biztosításáról – 1708

19/2013. (II. 12.) ME határozat: Magyarország Kormánya és a Thaiföldi Királyság Kormánya között a kiadatásról szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról – 1708

20/2013. (II. 12.) ME határozat: A Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnökének kinevezéséről – 1709

21/2013. (II. 12.) ME határozat: A Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnökhelyettesének kinevezéséről – 1709

3/2013. (II. 12.) OVB határozat: Az Országos Választási Bizottság határozata – 1710

4/2013. (II. 12.) OVB határozat: Az Országos Választási Bizottság határozata – 1710

 

Letölthető PDF-ben.