Magyar Közlöny 2013/22

Olvasási idő: 3 – 4 perc

31/2013. (II. 13.) Korm. rendelet: Az IBIDEN Hungary Kft. Dunavarsányi Ipari Parkban megvalósuló, kipufogórendszerekhez kapcsolódó újgenerációs termékek gyártását eredményező beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről – 1714

32/2013. (II. 13.) Korm. rendelet: Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet módosításáról – 1718

7/2013. (II. 13.) VM rendelet: A veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes
szabályairól szóló 8/1999. (VIII. 13.) KöM–FVM–NKÖM–BM együttes rendelet módosításáról – 1719

1054/2013. (II. 13.) Korm. határozat: A Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat módosításáról – 1721

1055/2013. (II. 13.) Korm. határozat: A 2015. évi Milánói Világkiállításért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól – 1721

1056/2013. (II. 13.) Korm. határozat: A vállalkozói adminisztratív költségek csökkentésére irányuló, Egyszerű Állam című középtávú kormányzati programból eredő, az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásait érintő egyes feladatok végrehajtásáról – 1722

1057/2013. (II. 13.) Korm. határozat: A MaSat-2 műhold előkészítésének támogatása érdekében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról – 1723

1058/2013. (II. 13.) Korm. határozat: A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti, az ifjúságpolitikával összefüggő egyes közfeladatok ellátásában bekövetkezett szervezeti változással kapcsolatos előirányzat-átcsoportosításról – 1725

1059/2013. (II. 13.) Korm. határozat: A Nemzeti Adó- és Vámhivatallal online adatkapcsolatra képes pénztárgépek bevezetésének ütemezéséről – 1727

1060/2013. (II. 13.) Korm. határozat: A megtett úttal arányos elektronikus díjszedési rendszer bevezetésének időszerű feladatairól – 1727

22/2013. (II. 13.) ME határozat: A Magyar Köztársaság Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén tárgyú Egyezmény módosítására adott felhatalmazásról – 1728

23/2013. (II. 13.) ME határozat: Magyarország és a Libanoni Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén tárgyú Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról – 1729

Letölthető PDF-ben.