Jogtudományi Közlöny 2013/2

Olvasási idő: 1 – 2 perc

Tanulmány

  • Vida Sándor: “Precedensek” az EU Bírósága gyakorlatában
  • Török Bernát: A gyűlöletbeszéd tilalmának médiajogi mércéi
  • Zakariás Kinga: Az általános személyiségi jog a német Szövetségi Alkotmánybíróság gyakorlatában

Szemle

  • Szabados Tamás: Áthelyezhetik-e székhelyüket magyar társaságok Ausztriába?

Jogirodalom, jogélet:

  • Hamza Gábor: A magánjog történetéről
  • Gombos Katalin: Vörös Imre: Csoportkép Laokoónnal — A magyar jog és az alkotmánybíráskodás vívódása az európai joggal című könyvéről
  • Mohay Ágoston: Shaping Language — Commentary on the European Charter for Regional or Minority Languages in light of the Committee of Experts’ evaluation
  • Kovács Judit Nóra: “Az új Alaptörvény és a jogélet reformja”  — Doktorandusz konferencia Szegeden