Közjogi Szemle 2013/3

Olvasási idő: 2 – 2 perc

Fókusz

 • Szalayné Sándor Erzsébet: Interlaken — Izmir — Brighton: a strasborugi jogorvoslati rendszer átalakítása

Figyelő

 • Szilovics Csaba: Az adózás igazságosságának szabályozása a magyar Alaptörvényben
 • Bencsik András: A fogyasztók védelmének alkotmányi fundamentumairól
 • Hevér Tibor: A jegyző a büntetőeljárásban. Processzuális kényszer vagy kölcsönös együttműködés?

Futurum

 • Zaccaria Márton Leó: A munkajogi egyenlőség egyes szempontjainak megítélése az Európai Unió Bíróságának gyakorlatában
 • Koren Stefán: A Szlovén Köztársaság Alkotmányában biztosított kisebbségi nyelvi jogok sérelme az igazságszolgáltatásban — esettanulmány
 • Cséffai Attila Csaba: A líbiai válság a nemzetközi béke és biztonság nézőpontjából: egy humanitárius intervenció

Faktum

 • Zeller Judit: Az Alkotmánybíróság döntése a család fogalmáról
 • Chronowski Nóra: Alaptörvény-ellenes, ami nem átmeneti
 • Chronowski Nóra: Alkotmányellenesség az új választási eljárási törvényben

Fórum

 • Chronowski Nóra: A többszintű alkotmányosság többszintű könyve