Magyar Jog 2013/3

Olvasási idő: 1 – 2 perc

Cikkek, tanulmányok

  • Kecskés László – Murányi Katalin: A hazai és a külföldi választottbírósági ítéletek végrehajtásának elrendelésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok Magyarországon
  • Bándi Gyula: Gondolatok a környezeti kártérítésről — a Ptk. régi-új szabályozása

Fórum

  • Döme Attila – Benke József: “Gyógyíthatatlan fedezetelvonás 2.0”: Remények és aggályok
  • Horváth. E. Írisz: A kisértékű perek hatákonysága
  • Julesz Máté: Az új Ptk. környezetvédelmi szempontból
  • Anka Márton: Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzési engedély
  • Szlávnits László: Egy megválaszolatlan kérdés
  • Ternai Péter: Negatív illetékalap — Pozitív fordulat

Európai és külföldi jogi szemle

  • Oskar Kollmann: A bolgár polgári lejárásjogi törvény reformja

Könyvismertetés

  • Bodzási Balázs: Könyvismertetés Vörös Imre akadémiai székfoglalójáról