Magyar Jog 2013/9

Olvasási idő: 1 – 2 perc

  • Bánáti János: Megújítva megőrizni

Tanulmányok

  • Juhász Miklós: Kriminális versenyjog? — gondolatok az emberi jogok és a versenyjog kapcsolatáról
  • Tóth Mihály: Az új Btk. bölcsőjénél
  • Sárközy Tamás: Fordulat a magyar kártérítési jogban
  • Tamáné Nagy Erzsébet: A Pp. tartalmának és terjedelmének egyes kérdései
  • Pecsenye Csaba: A polgári eljárásjog korszerűsítéséről a gyakorló bíró szemszögéből
  • Gyulavári Tamás – Kun Attila: A munkáltatói szabályzat az új Munka Törvénykönyvben

Szemle

  • Molnár Judit: Pribula László: A sajtó-helyreigazítás bírósági gyakorlata
  • ifj. Korsós Antal: Tóth Mihály (szerk.): Híres magyar perbeszédek
  • A Magyar Jogászegylet 2013 első félévi tevékenysége és második félévi tervezett programja