Új Magyar Közigazgatás 2013/7-8

Olvasási idő: 2 – 2 perc

Tanulmányok

 • Balázs István: A főváros és kerületei szabályozásának változásai és hatályos rendszere
 • Hoffmann István: Önkormányzati feladat-  és hatáskörök átalakított rendszere az új önkormányzati törvényben
 • Danka Ferenc: A képviselő-testület működése
 • Kecső Gábor: A helyi önkormányzatok gazdálkodásának reformja és a adósságrendezési eljárás módosításai
 • F. Rozsnyai Krisztina: A területszervezésre vonatkozó szabályok az Mötv.-ben

Fórum

 • Stanislav Kadečka: The Specialities of Czech Local Government System
 • László-Varga Zsuzsanna: A törvényességi felügyelet új eszközei a gyakorlati tapasztalatok tükrében Tolna megyében
 • Feik Csaba: Az önkormányzatok vagyongazdálkodásának jogi keretei a helyi közszolgáltatások biztosítása szemszögéből

Szakmai kérdések és válaszok

 • Lehóczki Balázs – Széplaki-Nagy Gábor – Balogh Zsolt – Darák Péter – D. Tóth Balázs: Felsőbírósági jogesetek

Portré

 • Gubancsik Lászlóné

Könyvismertető

 • Tóth Tamara: Összefoglaló Az önkormányzatok törvényességi felügyelete című konferenciáról
 • Részvételi felhívás a XXI. Országos Jegyző-Közigazgatási Konferenciára