Céghírnök 2013/12

Olvasási idő: < 1 perc

  • Gál Judit: A közkereseti társaság és a betéti társaság szabályai az új Ptk.-ban I.
  • Zámbó Tamás: Mire jogosít a vagyont terhelő zálogjog, ha a felszámolás alatt álló adós tovább működik?
  • A bíróságok gyakorlatából
    A megszűnt cégeljárás illetékének és közzétételi díjának sorsa
  • Csőke Andrea: Ami a 4/2013. számú polgári jogegységi határozatból következik…
  • Csőke Andrea: A “hátrasorolt kötelezettség” rejtelmei, különös tekintettel a felszámolási eljárásra
  • Papp Tekla: A faktoring-szerződés jövője az új Ptk. tükrében III.