Gazdaság és Jog 2013/10

Olvasási idő: < 1 perc

  • Gadó Gábor: A gazdasági alkotmányosság válsága Magyarországon
  • Török Tamás: Az átváltoztatható kötvény
  • Verebics János: A bizalmi vagyonkezelés lehetőségei és korlátai az új Polgári Törvénykönyvben
  • Osztovits András: A csődeljárásban be nem jelentett hitelezői igények érvényesíthetősége polgári perben
  • Varga Nelli: A pénzügyi lízingszerződés az új Ptk.-ban