Magyar Jog 2013/10

Olvasási idő: 1 – 2 perc

Tanulmányok

  • Koltay András: A közéleti szereplők hírnév-  és becsületvédelmének elemei az Európai Unió államaiban
  • Verebics János: Az üzleti élet szerződései az új Ptk.-ban
  • Pétervári Kinga: A szerzett jogok és a visszamenő hatály
  • Szőcs Tibor – Szirányi Pál: Egységes öröklési jogi kollíziós szabályok Európában
  • Éless Tamás: Szerkezeti alapkérdések a polgári per kapcsán
  • Imregh Géza: A polgári peres eljárás megakadása és nyugvása
  • Bodnár Szilárd: Törvényszéki perképesség kontra magyar állam a bírósági végrehajtásban

Szemle

  • Recenzió: Egri-Kovács Krisztián: Tóth J. Zoltán: Halálbüntetés pró és kontra
  • Tájékoztató: Káposznyák Aliz: Beszámoló a Polgári Perjogi Kodifikációs Szerkesztőbizottság által szervezett konferenciáról