Magyar Közlöny 2014/12

Olvasási idő: 2 – 4 perc

15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet: A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről – 1786

16/2014. (I. 30.) Korm. rendelet: A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról – 1789

8/2014. (I. 30.) EMMI rendelet: A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet módosításáról – 1790

4/2014. (I. 30.) AB határozat: A Kúria Mfv.II.10.553/2012/6. és Mfv.I.10.692/2012/5. számú ítéletei alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről – 1802

1023/2014. (I. 30.) Korm. határozat: A Magyarország Kormánya és a Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ közötti Székhely-megállapodás szövegének végleges megállapításáról – 1815

1024/2014. (I. 30.) Korm. határozat: A kormányablakok kialakításához szükséges beszerzések során alkalmazandó eljárási mentességről –
1815

1025/2014. (I. 30.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról – 1815

1026/2014. (I. 30.) Korm. határozat: A „Magyar Kulturális Napok Minszkben” rendezvénysorozat megvalósítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról – 1819

1027/2014. (I. 30.) Korm. határozat: A „Magyar Kultúra Napjai” rendezvénysorozat Ukrajnában történő megvalósítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról – 1821

13/2014. (I. 30.) ME határozat: Magyarország Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról – 1823

14/2014. (I. 30.) ME határozat: Helyettes államtitkárok kinevezéséről – 1823

15/2014. (I. 30.) NVB határozat: A Nemzeti Választási Bizottság határozata – 1823

36/2014. (I. 30.) NVB határozat: A Nemzeti Választási Bizottság határozata – 1825

Letölthető PDF-ben.