Magyar Közlöny 2014/6

Olvasási idő: 2 – 4 perc

8/2014. (I. 20.) Korm. rendelet: Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség között az európai műholdas navigációs programokról szóló együttműködési megállapodás kihirdetéséről – 514

9/2014. (I. 20.) Korm. rendelet: A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosításáról – 523

10/2014. (I. 20.) Korm. rendelet: A Környezet és Energia Operatív Program „Vizeink jó kezelése” című prioritása keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról – 523

4/2014. (I. 20.) EMMI rendelet: Egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról – 529

1013/2014. (I. 20.) Korm. határozat: Az Észak-Magyarországi Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervében nevesített, turizmusfejlesztési témájú kiemelt projekt akciótervi nevesítésének visszavonásáról és az Észak-Alföldi Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervében nevesített turizmusfejlesztési témájú kiemelt projekt támogatási szerződésének módosításáról – 679

1014/2014. (I. 20.) Korm. határozat: A KÖZOP-3.5.0-09-11-2012-0027 azonosító számú [„M4 gyorsforgalmi út Abony–Fegyvernek szakasz (96+055–125+000 kmsz.) új Tisza híddal” című] projekt kapcsán felmerült régészeti többletköltségek finanszírozásáról – 682

1015/2014. (I. 20.) Korm. határozat: A KÖZOP-3.5.0-09-11-2011-0001 azonosító számú („M44 autóút építése Kecskemét–Békéscsaba-nyugat csomópontok között” című) projekt kapcsán felmerült régészeti költségek finanszírozásáról – 682

1016/2014. (I. 20.) Korm. határozat: A KMOP-4.6.1/D-13-2013-0001 azonosító számú („Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban” című) projekt akciótervi nevesítéséről – 683

1017/2014. (I. 20.) Korm. határozat: Az NYDOP-5.3.1/C-13-2013-0001 azonosító számú („A német nyelvű és német nemzetiségi nevelés-oktatás infrastrukturális kapacitásának bővítése Győrben” című) projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról – 685

1018/2014. (I. 20.) Korm. határozat: A DAOP-5.2.1/D-2008-0002 azonosító számú („Komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem” című) kiemelt projekt támogatásának növeléséről és a Dél-Alföldi Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 5. prioritásának módosításáról – 687

5/2014. (I. 20.) ME határozat: Helyettes államtitkár kinevezéséről – 690

Letölthető PDF-ben.