Magyar Közlöny 2014/9

Olvasási idő: 2 – 3 perc

12/2014. (I. 24.) Korm. rendelet: A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról – 754

5/2014. (I. 24.) EMMI rendelet: A települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési és múzeumi feladataihoz nyújtott támogatások részletes szabályairól – 755

1/2014. (I. 24.) NFM rendelet: A Turisztikai Célelőirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól szóló 8/2013. (II. 28.) NFM rendelet módosításáról – 767

2/2014. (I. 24.) NFM rendelet: A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosításáról – 770

3/2013. KMJE jogegységi határozat: A Kúria közigazgatási-munkaügyi jogegységi határozata – 775

1019/2014. (I. 24.) Korm. határozat: A ZF Hungária Kft. és a Schwarzmüller Kft. magyarországi nagybefektetőkkel való stratégiai megállapodás megkötéséről – 781

1020/2014. (I. 24.) Korm. határozat: A falugazdász-hálózat finanszírozása érdekében a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról – 781

1021/2014. (I. 24.) Korm. határozat: A regionális operatív programokból támogatott egyes turizmusfejlesztési témájú kiemelt projektek támogatásának növeléséről – 783

7/2014. (I. 24.) ME határozat: Magyarország Kormánya és a Kazah Köztársaság Kormánya között a bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról – 785

8/2014. (I. 24.) ME határozat: Magyarország Kormánya és a Kazah Köztársaság Kormánya között az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról – 785

9/2014. (I. 24.) ME határozat: Magyarország Kormánya és a Kazah Köztársaság Kormánya között a kiadatásról szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról – 785

10/2014. (I. 24.) ME határozat: Helyettes államtitkárok kinevezéséről – 786

Letölthető PDF-ben.