HR & Munkajog 2013/12-2014/1

Olvasási idő: 2 – 2 perc

Aktualitások: Jogszabályváltozások

 • Munkaügy, foglalkoztatáspolitika
 • Adójog, társadalombiztosítási jog
 • Közszféra
 • Egyéb aktualitások

Kérdések és válaszok

 • Horváth István: Kettős látás – A módosuló Mt. és az új Ptk. munkajogot is érintő szabályai
 • Kovács Szabolcs: A polgári jog és a munkajog kapcsolata – a jogirodalom és a gyakorlat hatása a kodifikációra
 • Marencsák Zsolt: A nők esélyegyenlőségének előmozdítása a munka törvénykönyve rendelkezésein keresztül
 • Ferencz Jácint – Trenyisán Máté: A keresetindítási határidők egyes jogalkalmazási kérdéseiről
 • Fodor T. Gábor – Konta Éva: A munka díjazásával kapcsolatos egyes gyakorlati kérdések

Peres ügyek

 • Kovács Szabolcs: Az 1992. évi Mt. bírói gyakorlatának továbbélése – polgári jogi szabályok a munka világában

Közszolgálati figyelő

 • Jónás Tünde: A női foglalkoztatottakra vonatkozó különleges szabályok a közszférában

Interjú Pajor Mariannal

 • Már nem a karrier a legfontosabb? – Egyensúlyra vágynak a nők

HR Mozaik

 • Balogh Monika: A női munkavállalók helyzete a munkaerőpiacon
 • Sarkadi Gabi: Család vagy karrier? Család és karrier!

Adó és társadalombiztosítás

 • Homicskó Árpád Olivér: Az egészségügyi szolgáltatások igénybevétele az Európai Unióban
 • Molnárné Balogh Márta: Nyugdíjba vonulás 2014-ben