Magyar Közlöny 2014/21

Olvasási idő: 2 – 2 perc

32/2014. (II. 14.) Korm. rendelet: Magyarország Kormánya és a Jordán Hásimita Királyság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről – 2320

2/2014. (II. 14.) MNB rendelet: A bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló 11/2011. (IX. 6.) MNB rendelet módosításáról – 2325

7/2014. (II. 14.) NGM rendelet: A nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére kötelezett adóalanyoknak a pénztárgép jogszabályban meghatározott, online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgépre való 2013. évi cseréjéhez nyújtott támogatásról, valamint ezzel és az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgép bevezetésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 16/2013. (VI. 3.) NGM rendelet módosításáról – 2328

10/2014. (II. 14.) VM rendelet: Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási rendjére vonatkozó részletes szabályokról szóló 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet módosításáról – 2330

5/2014. (II. 14.) AB határozat: A Kúria Pfv.IV.21.705/2011/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről – 2345

Köf.5.066/2013/4. számú határozat: A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata – 2356

Letölthető PDF-ben.