Magyar Közlöny 2014/26

Olvasási idő: 3 – 4 perc

2014. évi XIV. törvény: Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról – 2506

2014. évi XV. törvény: A bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól – 2539

2014. évi XVI. törvény: A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról – 2579

38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet: A földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól – 2745

39/2014. (II. 24.) Korm. rendelet: A központi költségvetési szervek szociális hozzájárulási adóból érvényesített, kiadási megtakarítást jelentő adó kedvezményeinek befizetési rendjéről – 2755

40/2014. (II. 24.) Korm. rendelet: Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról – 2758

41/2014. (II. 24.) Korm. rendelet: A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról – 2766

42/2014. (II. 24.) Korm. rendelet: Egyes kormányrendeletek vízügyi tárgyú módosításáról – 2771

10/2014. (II. 24.) EMMI rendelet: A felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről szóló12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet módosításáról – 2801

11/2014. (II. 24.) EMMI rendelet: Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról – 2802

13/2014. (II. 24.) VM rendelet: Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról – 2824

14/2014. (II. 24.) VM rendelet: Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2013. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 22/2013. (IV. 8.) VM rendelet módosításáról – 2829

1078/2014. (II. 24.) Korm. határozat: A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között sugaras veszélyhelyzet esetén adandó gyors értesítésről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 2830

1079/2014. (II. 24.) Korm. határozat: A horvát–magyar konferencia előadásai megjelentetésének támogatásával összefüggésben a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról – 2830

Letölthető PDF-ben.