Magyar Közlöny 2014/147

Olvasási idő: 3 – 4 perc

2014. évi XLVII. törvény: Az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én kelt vámegyezmény módosításának kihirdetéséről – 14585

2014. évi XLVIII. törvény: Az áruk ideiglenes behozataláról, Isztambulban, 1990. június 26-án kelt Egyezmény és mellékletei módosításának kihirdetéséről – 14587

2014. évi XLIX. törvény: A Magyarország Kormánya és a Bahreini Királyság Kormány között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló, Manamában, 2014. február 24. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről – 14588

2014. évi L. törvény: Magyarország Kormánya és Jersey Kormánya között az adóügyi információcseréről szóló, Londonban, 2014. január 28-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről – 14610

2014. évi LI. törvény: A Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között, a magyar–román államhatáron átvezető közúti kapcsolatokról szóló megállapodás kihirdetéséről – 14623

2014. évi LII. törvény: A Magyarország Kormánya és a Szaúd-Arábiai Királyság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és vagyonadók területén, Rijádban, 2014. március 23. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről – 14626

2014. évi LIII. törvény: A tajpeji Magyar Kereskedelmi Iroda és a Magyarországi Tajpej Képviseleti Iroda között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről – 14649

267/2014. (X. 30.) Korm. rendelet: A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról – 14655

48/2014. (X. 30.) EMMI rendelet: A minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendelet módosításáról – 14656

33/2014. (X. 30.) NGM rendelet: A munkaügyi központok, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala munkaügyi kirendeltségének illetékességéről szóló 44/2012. (XII. 22.) NGM rendelet módosításáról – 14658

34/2014. (X. 30.) NGM rendelet: Az aeroszol termékek és aeroszol csomagolások forgalmazásának követelményeiről – 14660

Köf.5020/2014/6. számú határozat: A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata – 14679

410/2014. (X. 30.) KE határozat: Vezérőrnagyi előléptetésről – 14684

411/2014. (X. 30.) KE határozat: Dandártábornoki kinevezésről – 14684

412/2014. (X. 30.) KE határozat: Dandártábornoki kinevezésről – 14685

413/2014. (X. 30.) KE határozat: Dandártábornoki kinevezésről – 14685

1593/2014. (X. 30.) Korm. határozat: A Rendőrség, a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2014. évi működéséhez szükséges forrás biztosítása érdekében költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról – 14686

Letölthető PDF-ben.