Magyar Közlöny 2014/153

Olvasási idő: 2 – 3 perc

42/2014. (XI. 7.) MNB rendelet: A pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámolás módszertanának általános szabályairól – 15148

33/2014. (XI. 7.) AB határozat: A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet egyes rendelkezéseivel kapcsolatos bírói kezdeményezések elutasításáról – 15163

1632/2014. (XI. 7.) Korm. határozat: A Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 3. prioritásának módosításáról – 15174

1633/2014. (XI. 7.) Korm. határozat: A KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0001 azonosító számú („Az egykori bombázó lőtér tájrehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Parkban I. ütem” című) és a KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0002 azonosító számú („Az egykori bombázó lőtér tájrehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Parkban II. ütem” című) projektek összköltségének növeléséről, szakaszolásáról, valamint a projektek második szakaszában felmerülő költségek fedezetének biztosításáról – 15178

1634/2014. (XI. 7.) Korm. határozat: A KEOP-2012-5.6.0 jelű („Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című) konstrukcióra szociális intézmények által benyújtott pályázatokról szóló 1502/2014. (IX. 5.) Korm. határozat módosításáról – 15180

1635/2014. (XI. 7.) Korm. határozat: A KÖZOP-5.5.0-09-11-2014-0010 azonosító számú („Az elővárosi vasútvonalak megállóhelyei megközelítésének fejlesztése, a ráhordás feltételeinek javítása: P+R és B+R parkolók, buszfordulók építése II. ütem” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről – 15183

Letölthető PDF-ben.