Jogtudományi Közlöny 2015/1

Olvasási idő: 1 – 2 perc

Tanulmány

  • Nagy Ferenc: A szankciórendszer
  • Harsági Viktória: Sokalanyú eljárások az angol jogban – képviselet eljárások és csoportos perlés
  • Forgács Imre: Kiút a káoszból? A pénzügyi piacok jogának dilemmái
  • Czugler P. Áron: Hitelválságok kezelése egykor és most – a bethleni konszolidáció magánjogi válságjogának tanulságai a jelenkor számára

Szemle

  • Sándor István: A bizalmi vagyonkezelési szerződés szabályozásának értékelése a külföldi minták alapján
  • Sándor Tamás: Az áruk nemzetközi adásvételéről szóló, 1980. évi bécsi egyezmény 35 éve
  • Ruttner Veronika: A hiteles fordítás szükségességének kérdése a polgári eljárásban

Jogirodalom-jogélet

  • Novák Barnabás: Jogalkotás érthetően – a pontos fogalmazás művészete