Jogtudományi Közlöny 2015/2

Olvasási idő: 1 – 2 perc

Tanulmány

  • Gellér Balázs: Büntetéskiszabás Magyarország negyedik Büntető Törvénykönyvében
  • Antal Tamás: Az angliai esküdtszéki rendszer kritikája és reformja a 19. század elején
  • Hajdu Magdolna: Gondolatok az ügyész diszkrecionális jogköréről, munkaterhéről és a vádalkuról
  • Miczán Péter: A bizalmi vagyonkezelés a kötelmi jog dogmatika térképén

Szemle

  • Tilk Péter – Havasi Bianka – Kovács Ildikó: A helyi adókat szabályozó önkormányzati rendeletek felhatalmazáshoz kötöttsége a Kúria esetjogában

Jogirodalom-jogélet

  • Sándor István: A római jog és a modern jogok (Hamza Gábor tanulmánykötetéről)
  • Kőfalusi Eszter: A gyermekek jogainak érvényesülése – 25 éves a New York-i Gyermekjogi Egyezmény. Konferencia az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán