Jogtudományi Közlöny 2015/3

Olvasási idő: 1 – 2 perc

Tanulmány

  • Vókó György: A mentesítés, a Btk. és az új Bv. tv. összefüggései
  • Tóth Tihamér: A versenyjogi csoportos perek amerikai tapasztalatai – javaslatok a magyar jogalkotó számára
  • Téglási András: Az alapjogok hatása a magánjogi viszonyokban az Alkotmánybíróság gyakorlatában az Alaptörvény hatálybalépését követő első három évben- különös tekintettel a tulajdonhoz való jog alkotmányos védelmére

Szemle

  • Szentgáli-Tóth Boldizsár: Honnan, hová? Út a magyar Országgyűlés mai bizottsági rendszeréhez

Jogirodalom-jogélet

  • Háger Tamás: A demokrácia fontos alappillérei, a bírói függetlenség és a tisztességes eljárás – “Fair trial and judicial independence”
  • Szabó Zsolt: Kálvinizmus és jog