Jogtudományi Közlöny 2015/4

Olvasási idő: < 1 perc Tanulmány

  • Vaskuti András: Az életkor és a fiatalkorúakra vonatkozó rendelkezések az új Btk.-ban
  • Szalma József: Felelősség a szerződésszegésért
  • Gárdos István: Jog, jogértelmezés. Gondolatok a devizahiteles törvények kapcsán
  • Szmodis Jenő: A jogelvek néhány jogelméleti kérdéséről

Szemle

  • Háger Tamás: A bizonyítási kísérlet kriminál-taktikájának hatása a bírói döntésre az élet elleni bűnügyekben

Jogirodalom-jogélet

  • Hamza Gábor: Az európai magánjog történetének új feldolgozása