Magyar Közlöny 2015/60

Olvasási idő: 8 – 14 perc

110/2015. (IV. 30.) Korm. rendelet: A Quaestor Károsultak Kárrendezési Alapjához a kárrendezés iránti kérelem kormányablakon keresztül történő benyújtásáról – 5546

111/2015. (IV. 30.) Korm. rendelet: A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról – 5548

112/2015. (IV. 30.) Korm. rendelet: A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet jogharmonizációs célú módosításáról – 5553

113/2015. (IV. 30.) Korm. rendelet: A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet és a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról – 5554

114/2015. (IV. 30.) Korm. rendelet: Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 380/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról – 5556

115/2015. (IV. 30.) Korm. rendelet: A székesfehérvári stadionrekonstrukciós program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 472/2013. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról – 5570

25/2015. (IV. 30.) MvM rendelet: A Miniszterelnökséget vezető miniszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról – 5572

24/2015. (IV. 30.) EMMI rendelet: Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról – 5574

21/2015. (IV. 30.) FM rendelet: A kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú szállításának állategészségügyi feltételeiről – 5578

9/2015. (IV. 30.) IM rendelet: Az igazságügyi miniszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról – 5585

178/2015. (IV. 30.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 5588

179/2015. (IV. 30.) KE határozat: Bírói felmentésről – 5588

1260/2015. (IV. 30.) Korm. határozat: A megélhetési bevándorlás és a terrorizmus kérdésében folytatandó nemzeti konzultáció keretében felmerülő aktuális feladatokról – 5589

1261/2015. (IV. 30.) Korm. határozat: Magyarország 2015. évi Nemzeti Reform Programjának elfogadásáról – 5589

1262/2015. (IV. 30.) Korm. határozat: A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2015. évi programstratégiájának jóváhagyásáról – 5590

1263/2015. (IV. 30.) Korm. határozat: A 2016. évi gazdaságélénkítés érdekében szükséges fejlesztéspolitikai intézkedésekről – 5594

1264/2015. (IV. 30.) Korm. határozat: Az elektronikus ügyintézés földügyi igazgatásban való bevezetésének előkészítése érdekében szükséges intézkedésekről – 5595

1265/2015. (IV. 30.) Korm. határozat: A 2015. évi Felnőtt Női Kosárlabda Európa-bajnokság rendezési jogának megszerzése esetén szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1266/2011. (VIII. 4.) Korm. határozat módosításáról – 5596

1266/2015. (IV. 30.) Korm. határozat: A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba tartozó ingatlan-együtteshez kapcsolódó állami feladatok ellátásához szükséges költségvetési támogatás nyújtásáról szóló 1167/2015. (III. 24.) Korm. határozat módosításáról – 5597

1267/2015. (IV. 30.) Korm. határozat: Az Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről – 5597

1268/2015. (IV. 30.) Korm. határozat: Egyes közlekedésfejlesztési tárgyú projektjavaslatok támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről – 5597

1269/2015. (IV. 30.) Korm. határozat: Az Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Program elfogadásáról – 5600

1270/2015. (IV. 30.) Korm. határozat: Az ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0004 azonosító számú (“Mezőtúr Város önkormányzati tulajdonú belterületi útjainak a fejlesztése” című) projekt közbeszerzési eljárása megindításához történő hozzájárulásról – 5600

1271/2015. (IV. 30.) Korm. határozat: A KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0089 azonosító számú (“Keszthelyi szennyvíztisztító telep kapacitásbővítése és kapcsolódó iszapkezelő létesítmények építése” című) projekt támogatásának növeléséről – 5600

1272/2015. (IV. 30.) Korm. határozat: A KEOP-1.2.0/09-11-2011-0050 azonosító számú (“Vámospércs és Nyírmártonfalva települések szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása” című) projekt támogatásának növeléséről – 5602

1273/2015. (IV. 30.) Korm. határozat: A KEOP-2012-5.6.0 jelű (“Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című) konstrukcióra szociális intézmények által benyújtott pályázatokról szóló 1502/2014. (IX. 5.) Korm. határozat módosításáról – 5604

1274/2015. (IV. 30.) Korm. határozat: A Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritása keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről, valamint a prioritás keretében megvalósuló egyes projektek szakaszolásának jóváhagyásáról – 5604

1275/2015. (IV. 30.) Korm. határozat: Egyes, a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritása keretében megvalósuló projektek támogatásának növeléséről – 5610

1277/2015. (IV. 30.) Korm. határozat: A KÖZOP-5.2.0-07-2008-0002 azonosító számú (“Szeged elektromos tömegközlekedés fejlesztése” című) nagyprojekt támogatásának növeléséről – 5612

1278/2015. (IV. 30.) Korm. határozat: A KÖZOP-3.4.0-09-2010-0009 azonosító számú (“471. számú főút Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szakaszok korszerűsítése” című) és a KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0019 azonosító számú (“471. sz. főút Hajdúsámson-Nyíradony közötti szakaszának burkolaterősítése”) projektek támogatásának növeléséről – 5614

1279/2015. (IV. 30.) Korm. határozat: A KÖZOP-5.5.0-09-11-2013-0004 azonosító számú (“A budapesti M2 metróvonal fejlesztése” című) nagyprojekt-javaslat támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről – 5616

1280/2015. (IV. 30.) Korm. határozat: A KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0007 azonosító számú (“Balesetveszélyes csomópontok átépítése” című) projekt támogatásának növeléséről – 5618

1281/2015. (IV. 30.) Korm. határozat: A KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0004 azonosító számú [“Kaposvár megyei jogú város közösségi közlekedésének fejlesztése keretében 25 db földgázmotor (CNG – Euro 6 szabvány) hajtású alacsonypadlós szóló, és 15 db azonos kivitelű, földgázmotor (CNG – Euro 6 szabvány) hajtású, a szóló autóbusszal azonos típuscsaládba tartozó, alacsonypadlós csuklós autóbusz szállítása, üzembe helyezése” című] projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről – 5620

1282/2015. (IV. 30.) Korm. határozat: A TÁMOP-5.3.10-12/1-2012-0001 azonosító számú (“A leghátrányosabb helyzetű csoportok életviteli kompetenciáinak fejlesztése” című) és a TÁMOP-5.4.1-12/1-2012-0001 azonosító számú (“A szociális szolgáltatások modernizációja, központi és területi stratégiai tervezési kapacitások megerősítése, szociálpolitikai döntések megalapozása” című) kiemelt projektek támogatásának növeléséről – 5622

1283/2015. (IV. 30.) Korm. határozat: A TIOP-1.1.3-12/1-2013-0001 azonosító számú [“Végponti kapcsolatok fejlesztése a közoktatásban (központi szolgáltatás-fejlesztés a közoktatási hálózatban)” című] projekt támogatásának növeléséről – 5624

1284/2015. (IV. 30.) Korm. határozat: A TIOP-1.3.2-13/1-2013-0001 azonosító számú [“Szuperszámítástechnika (HPC) a felsőoktatásban” című] projekt támogatásának növeléséről – 5626

1285/2015. (IV. 30.) Korm. határozat: A VKSZ-14-1-2015-0125 azonosító számú (“Részlegesen automatizált járműplatform biztonsági és gazdaságossági funkciókkal” című) és a VKSZ-14-1-2015-0021 azonosító számú (“Nemzeti Nukleáris Kutatási Program” című), a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból megvalósuló projektjavaslatok támogatásának jóváhagyásáról – 5628

1286/2015. (IV. 30.) Korm. határozat: A székesfehérvári stadionrekonstrukciós program megvalósításához, valamint a székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki csónakázótó rehabilitációjához szükséges intézkedésekről – 5630

1287/2015. (IV. 30.) Korm. határozat: Az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezményt módosító 15. Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 5631

1288/2015. (IV. 30.) Korm. határozat: A Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság, Magyarország és az Osztrák Köztársaság között a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértések miatt alkalmazott jogkövetkezmények határon átnyúló végrehajtásának elősegítéséről szóló Megállapodás alapján kötött Adminisztratív és Technikai Végrehajtási Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 5631

35/2015. (IV. 30.) ME határozat: A Magyarország Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya közötti Filmkoprodukciós Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 5632

36/2015. (IV. 30.) ME határozat: A Magyar-Egyesült Arab Emírségeki Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság magyar tagozata elnökének felmentéséről és új elnökének kijelöléséről – 5632

Állami felsőoktatási intézmény kancellárja megbízásának visszavonásáról – 5633

Letölthető PDF-ben.