Céghírnök 2015/4

Olvasási idő: < 1 perc

  • A jövőben keletkező követelésen alapított zálogjog a felszámolásban
  • A civil szervezetek közhasznú jogállásával kapcsolatos törvényi határidő értelmezéséről
  • A kényszertörlési eljárás felszámolásba történő átfordításának kérdései II.
  • Adós vezetőjének eljárási költségekben marasztalása a Csődtörvény 63/B. § (6) bekezdése alapján IV.
  • A kógencia és a diszpozitivitás a Ptk. társasági jogi szabályaiban I.