Gazdaság és Jog 2015/4

Olvasási idő: < 1 perc

  • Mohi Csaba: Első kísérletek a nácizmus üldözötteinek magyarországi kártalanítására
  • Verebics János: A szerződésszegésért való kárfelelősség az előreláthatóság alapján való korlátozása az új Ptk.-ban
  • Török Tamás: A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás felülértékelése
  • Pintér Attila: A tagsági jogviszony megszűnése a vagyoni hozzájárulás teljesítésének elmulasztása miatt
  • Szakál Róbert: Felróhatóság a tőkepiaci ügyvitel körében