Közjogi Szemle 2015/1

Olvasási idő: 2 – 2 perc

Fókusz

 • Pap András László: Személyiségkép és alkotmányos identitás a Nemzeti Együttműködés Rendszerében (II. rész)

Figyelő

 • Hoffmann István: Az önkormányzatok egyszemélyi vezetésének modelljei és azok változásai
 • Drinóczi Tímea: Az összehasonlító jogalkotásról
 • Juhász Zoltán: A szerződési szabadság és határai alkotmányjogi és magánjogi nézőpontjából, valamint a “clausula rebus sic stantibus” elve
 • Zeller Judit: Értelmi és pszichoszociális fogyatékossággal élő gyermekek joghoz jutása

Futurum

 • Balogh Lídia: A nemek közötti egyenlőség normáira vonatkozó vallási megközelítések és a “gender-ideológia” diskurzusa (I. rész)
 • Siket Judit: A Helyi Önkormányzatok Európai Chartája az Alkotmánybíróság gyakorlatában

Faktum

 • Szilágyi Emese: Az Alkotmánybíróság az alkotmánykonform bírói jogértelmezéséről – terítéken az Alaptörvény 28. cikke

Fórum

 • Paczolay Péter – Tóth Gábor Attila – Pozsár Szentmiklósy Zoltán: Vita az alapjogkorlátozás vizsgálatának módszeréről
 • Szakály Zsuzsa: “A jogvédő szervek működése 2009-2014” konferencia Szegeden
 • Ádám Antal volt alkotmánybíró, honoris causa professzor köszöntése