Magyar Közlöny 2015/53

Olvasási idő: 3 – 5 perc

2015. évi XXXIX. törvény: A Quaestor károsultak kárrendezését biztosító követeléskezelő alap létrehozásáról – 4889

2015. évi XL. törvény: A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról – 4892

21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet: Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről – 4894

16/2015. (IV. 17.) BM rendelet: Egyes szervezeti változásokkal összefüggő BM rendeletek módosításáról – 4960

21/2015. (IV. 17.) EMMI rendelet: A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet módosításáról – 4964

19/2015. (IV. 17.) NFM rendelet: Az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 77/2012. (XII. 22.) NFM rendelet módosításáról – 4969

8/2015. (IV. 17.) AB határozat: A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 104. § (1) bekezdésével és a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 102. § (1) bekezdésével kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról és bírói kezdeményezés elutasításáról – 4970

Köf.5062/2014/3. számú határozat: A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata – 4990

17/2015. (IV. 17.) OGY határozat: A Magyar Honvédségnek az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi fellépésben való részvételéről – 4994

18/2015. (IV. 17.) OGY határozat: A Gazdasági Versenyhivatal 2013. évi tevékenységéről és a Versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról szóló beszámoló elfogadásáról – 4995

19/2015. (IV. 17.) OGY határozat: Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról – 4995

1214/2015. (IV. 17.) Korm. határozat: A DRB Bankcsoportnál számlavezetéssel érintett önkormányzatok támogatásáról – 4996

1215/2015. (IV. 17.) Korm. határozat: Az energiamegtakarítás eléréséhez szükséges egyes kormányzati feladatokról – 5003

1216/2015. (IV. 17.) Korm. határozat: A Nemzet Sportolóinak javaslata alapján a Nemzet Sportolója cím adományozásáról – 5004

1217/2015. (IV. 17.) Korm. határozat: Magyarország Kormánya és Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról – 5005

1218/2015. (IV. 17.) Korm. határozat: A 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról – 5006

1219/2015. (IV. 17.) Korm. határozat: A kárpátaljai óvodai gyermekétkeztetési program, a kárpátaljai közoktatási intézményekben magyar nyelvű oktatási és nevelési feladatokat ellátó személyek, illetve a magyar nyelvű oktatási és nevelési feladatok megvalósítását segítő személyek, valamint a magyar, illetve szórvány gyülekezetben magyar nyelven szolgálatot teljesítő, nemzetmegtartó és hitoktatói tevékenységet végző egyházi személyek támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról – 5008

1220/2015. (IV. 17.) Korm. határozat: A Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között, a magyar–román államhatáron átnyúló optikai hálózati infrastruktúra összekapcsolásáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 5010

Letölthető PDF-ben.