Magyar Közlöny 2015/69

Olvasási idő: 6 – 10 perc

120/2015. (V. 21.) Korm. rendelet: A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképzési feladatot ellátó köznevelési intézmények fenntartóváltásával összefüggő intézkedésekről – 6080

121/2015. (V. 21.) Korm. rendelet: A Terra Invest Ingatlanforgalmazó és Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaság „felszámolás alatt” stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről – 6185

18/2015. (V. 21.) BM rendelet: A Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet módosításáról – 6186

A Kúria közleménye: A Nemzeti Választási Bizottság határozatai helybenhagyásáról – 6253

A Kúria közleménye: A Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról – 6253

204/2015. (V. 21.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 6254

205/2015. (V. 21.) KE határozat: Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról – 6254

206/2015. (V. 21.) KE határozat: Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről – 6255

207/2015. (V. 21.) KE határozat: Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról – 6255

208/2015. (V. 21.) KE határozat: Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről – 6256

209/2015. (V. 21.) KE határozat: Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről és megbízásáról – 6256

210/2015. (V. 21.) KE határozat: Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról – 6257

211/2015. (V. 21.) KE határozat: Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről – 6257

212/2015. (V. 21.) KE határozat: Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról – 6258

213/2015. (V. 21.) KE határozat: Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről – 6258

214/2015. (V. 21.) KE határozat: Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról – 6259

215/2015. (V. 21.) KE határozat: Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről – 6259

216/2015. (V. 21.) KE határozat: Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről – 6260

217/2015. (V. 21.) KE határozat: Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról – 6260

218/2015. (V. 21.) KE határozat: Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról – 6261

219/2015. (V. 21.) KE határozat: Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról – 6261

220/2015. (V. 21.) KE határozat: Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről – 6262

221/2015. (V. 21.) KE határozat: Rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről – 6262

222/2015. (V. 21.) KE határozat: Rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről – 6263

223/2015. (V. 21.) KE határozat: Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról – 6263

224/2015. (V. 21.) KE határozat: Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről – 6264

225/2015. (V. 21.) KE határozat: Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről – 6264

226/2015. (V. 21.) KE határozat: Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről – 6265

227/2015. (V. 21.) KE határozat: Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról – 6265

1309/2015. (V. 21.) Korm. határozat: Az informatikai terméktanúsítási rendszerről – 6266

1310/2015. (V. 21.) Korm. határozat: A közadatok széles körű újrahasznosításához szükséges intézkedésekről – 6266

1311/2015. (V. 21.) Korm. határozat: Egyes fontos közpolitikai célokhoz kapcsolódó jogtudományi kutatásokhoz és tehetséggondozáshoz szükséges források biztosításáról – 6268

1312/2015. (V. 21.) Korm. határozat: A Nemzeti Hauszmann-terv (2014–2024) végrehajtása érdekében a budavári Királyi Palota átfogó rekonstrukciója tudományos előkészítéséhez szükséges egyes intézkedésekről – 6269

1313/2015. (V. 21.) Korm. határozat: A vízügyi igazgatási szervek területi vízgazdálkodási feladatainak működtetéséhez szükséges műszaki, jogi, humán és pénzügyi feltételeinek biztosítását szolgáló előirányzat átcsoportosításáról – 6269

1314/2015. (V. 21.) Korm. határozat: A Hortobágyi Halgazdaság Zrt. törzstőke-emeléséhez szükséges fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról – 6270

1315/2015. (V. 21.) Korm. határozat: Magyarország Kormánya és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról – 6272

1316/2015. (V. 21.) Korm. határozat: Magyarország Kormánya és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról – 6273

1317/2015. (V. 21.) Korm. határozat: Egyes, a regionális operatív programok keretében megvalósuló projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, továbbá támogatási szerződés megkötéséhez vagy módosításához történő hozzájárulásról – 6274

1318/2015. (V. 21.) Korm. határozat: A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról – 6292

1319/2015. (V. 21.) Korm. határozat: A Környezet és Energia Operatív Program 1. prioritása keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről és forrásszerkezetének módosításáról – 6343

1320/2015. (V. 21.) Korm. határozat: A KÖZOP-1.5.0-09-11-2015-0001 azonosító számú [„Célzottan közlekedésbiztonságot javító fejlesztések – A közlekedésbiztonság növekedése terén kifejtett rendőrségi tevékenységek komplex fejlesztése (kiegészítő projekt)” című] projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről – 6347

1321/2015. (V. 21.) Korm. határozat: A „Közlekedés Operatív Program keretében további alacsonypadlós budapesti trolibuszok beszerzése” című projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről – 6349

1322/2015. (V. 21.) Korm. határozat: Az „M7 autópálya Balatonkeresztúr–Nagykanizsa közötti szakaszának kivitelezése” című nagyprojekt-javaslat jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről – 6351

1323/2015. (V. 21.) Korm. határozat: A „Felső-Majláth-i végállomás emelt szolgáltatást nyújtó megállóhellyé történő fejlesztése a Bagolyvár elnevezésű építmény rehabilitációjával” című projekt akciótervi nevesítéséről, valamint kötelezettségvállalásához és támogatási szerződése megkötéséhez történő hozzájárulásról – 6353

1324/2015. (V. 21.) Korm. határozat: A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről, a projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz és támogatási szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásról, valamint a TÁMOP-4.1.2.F-15/1-2015-0001 azonosító számú („MeMOOC angol és magyar nyelvű on-line képzési központ létrehozása és üzemeltetése” című) projekt akciótervi nevesítéséről – 6355

Letölthető PDF-ben.