Magyar Jog 2015/4

Olvasási idő: 1 – 2 perc

Tanulmányok:

  • Sárközy Tamás: A jogi személyek státusnyilvántartásának fejlesztéséről
  • Pázmándi Kinga: A jogi személyek nyilvántartási rendszere az Európai Unió egyes tagállamaiban, és Magyarországon
  • Hoffmann István: A közszolgáltatások fogalmának főbb megközelítései a jogi szabályozásokban
  • Wallacher Lajos: A közigazgatási perek meghatározó eljárási kérdéseiről
  • Nagy Ferenc: Megtorlás kontra megelőzés gondolata a német büntetési elméletekben
  • Éless Tamás: Adalékok a választottbíráskodásról szóló törvény hatályának helyes értelmezéséhez
  • Miholics Tivadar: Általános magatartási követelmények a munkaviszonyban
  • Horváth Orsolya: Elvárható-e a jogalkalmazótól a természettudományos megismerés és érvelés kritikája?

Szemle

  • Harsági Viktória: Neil H. Andrews: Andrews on Civil Process