Magyar Közlöny 2015/76

Olvasási idő: 4 – 6 perc

28/2015. (VI. 3.) NFM rendelet: A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról – 6785

A Kúria közleménye: A Nemzeti Választási Bizottság határozata helybenhagyásáról – 6816

A Kúria közleménye: A Nemzeti Választási Bizottság határozata helybenhagyásáról – 6816

A Kúria közleménye: A Nemzeti Választási Bizottság határozata helybenhagyásáról – 6816

1362/2015. (VI. 3.) Korm. határozat: A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0004 azonosító számú („Települési szilárdhulladék mechanikai-biológiai stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási Rendszerben” című) és a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 azonosító számú („Az OKÖT hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című) projektek támogatásának növeléséről – 6817

1363/2015. (VI. 3.) Korm. határozat: Egyes, a KEOP-2012-5.6.0 jelű („Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című) támogatási konstrukció keretében megvalósuló projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződés módosításához történő hozzájárulásról, továbbá egyes, a Környezet és Energia Operatív Program megvalósításával összefüggő kormányhatározatok módosításáról – 6819

1364/2015. (VI. 3.) Korm. határozat: A KEOP-7.12.0/15-2015-0001 azonosító számú („Az ivóvízminőség-javító projektek műszaki-gazdasági előkészítéséhez szükséges szakmai háttér dokumentáció és adatállomány elkészítése” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról – 6822

1365/2015. (VI. 3.) Korm. határozat: A Környezet és Energia Operatív Program 1. prioritása keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről és a projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz történő hozzájárulásról – 6824

1366/2015. (VI. 3.) Korm. határozat: A Környezet és Energia Operatív Program 1., 4. és 5. prioritása keretében megvalósítani tervezett egyes projektek támogatásának növeléséről, és Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 5. prioritásának keretében kiemelt projekt felhívás meghirdetéséhez történő hozzájárulásról, kiemelt projektek előzetes nevesítéséről, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról szóló 1290/2015. (V. 5.) Korm. határozat módosításáról – 6831

1367/2015. (VI. 3.) Korm. határozat: A KEOP-2015-5.4.0 azonosító számú („Távhő-szektor energetikai fejlesztése” című) pályázati felhívásra benyújtott projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz és támogatási szerződésük megkötéséhez történő hozzájárulásról, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról – 6838

1368/2015. (VI. 3.) Korm. határozat: A KÖZOP-2.3.0-08-2008-0001 azonosító számú („Budapest–Lőkösháza vasútvonal rekonstrukciója III. ütem” című) és a KÖZOP-5.5.0-09-2010-0018 azonosító számú [„Százhalombatta (kiz.) – Pusztaszabolcs (bez.) vasútvonal korszerűsítése és a Budapest-Déli pu. – Pusztaszabolcs ETCS 2 telepítés előkészítése” című] projektek támogatásának növeléséről – 6841

1369/2015. (VI. 3.) Korm. határozat: A KÖZOP-2.5.0-09-11-2013-0003 azonosító számú [„Állomásfejlesztési és integrált ügyfélszolgálat fejlesztési program 25 helyszínen (kormányablakok)” című] és a KÖZOP-2.5.0-09-11-2011-0006 azonosító számú („MÁV Zrt. közlekedésbiztonsági projektjei” című) projektek szakaszolásának jóváhagyásáról – 6844

1370/2015. (VI. 3.) Korm. határozat: A KÖZOP-5.3.0-08-2009-0001 azonosító számú („Budapest elővárosi vasúthálózat fejlesztése projekt I. ütem kiegészítő előkészítések” című) projekt támogatásának növeléséről – 6846

Letölthető PDF-ben.