Magyar Közlöny 2015/77

Olvasási idő: 3 – 5 perc

2015. évi LIX. törvény: Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményéhez fűzött Kiotói Jegyzőkönyv 2012. december 8-án Dohában, az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény Részes Felek 18. Konferenciáján elfogadásra került “dohai módosításának” kihirdetéséről – 6850

2015. évi LX. törvény: A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény módosításáról – 6860

2015. évi LXI. törvény: Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény módosításáról – 6913

2015. évi LXII. törvény: A reklámadóhoz kapcsolódó törvények módosításáról – 6914

2015. évi LXIII. törvény: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosításáról – 6915

2015. évi LXIV. törvény: A Gyermek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról, valamint az ifjúsággal összefüggő egyes állami feladatok ellátásának szervezeti rendjéről szóló 1995. évi LXIV. törvény módosításáról – 6917

2015. évi LXV. törvény: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról – 6917

2015. évi LXVI. törvény: A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról – 6926

2015. évi LXVII. törvény: A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról – 6956

138/2015. (VI. 4.) Korm. rendelet: A géntechnológiai tevékenység engedélyezési eljárási rendjéről, valamint az eljárás során az Európai Bizottsággal való kapcsolattartásról szóló 132/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról – 6959

16/2015. (VI. 4.) MNB rendelet: A fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz, valamint a fogyasztói kölcsönszerződések módosulásához kapcsolódó fogyasztóvédelmi rendelkezésekről szóló 58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet módosításáról – 6961

30/2015. (VI. 4.) EMMI rendelet: A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális Ifjúsági Irodák működéséről szóló 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet módosításáról – 6965

29/2015. (VI. 4.) NFM rendelet: A “NISTEMA” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről – 6966

1371/2015. (VI. 4.) Korm. határozat: A Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 5. prioritásával összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról – 6967

49/2015. (VI. 4.) ME határozat: Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról – 6999

Letölthető PDF-ben.