Magyar Közlöny 2015/80

Olvasási idő: 7 – 11 perc

142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet: Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló 2013. évi CCXX. törvény végrehajtásáról – 7218

143/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet: A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról – 7221

144/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet: Egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról – 7224

145/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet: Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról – 7329

146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet: A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképző intézmények átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés intézményrendszerének átalakításával összefüggő módosításáról – 7330

147/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet: Egyes állami feladatok átvételével kapcsolatos agrár- és környezetvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról – 7352

148/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet: A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról szóló 5/2011. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról – 7354

149/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet: A ROYAL BALATON GOLF & YACHT Ingatlanberuházó és Turisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság ”felszámolás alatt” stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről – 7356

150/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet: Magyarország Kormánya és Izrael Állam Kormánya közötti Filmkoprodukciós Megállapodás kihirdetéséről – 7356

3/2015. (VI. 12.) MEKH rendelet: Egyes energetikai tárgyú rendeletek módosításáról – 7367

20/2015. (VI. 12.) BM rendelet: A rendészeti feladatokat ellátó személyek, valamint a fegyveres biztonsági őrök ruházati ellátására vonatkozó részletes szabályokról szóló 70/2012. (XII. 14.) BM rendelet, valamint a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet módosításáról – 7389

31/2015. (VI. 12.) EMMI rendelet: Egyes egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról – 7391

A Kúria közleménye: A Nemzeti Választási Bizottság határozatai helybenhagyásáról – 7396

A Kúria közleménye: A Nemzeti Választási Bizottság határozatai helybenhagyásáról – 7396

26/2015. (VI. 12.) OGY határozat: Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról – 7397

268/2015. (VI. 12.) KE határozat: Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról – 7398

269/2015. (VI. 12.) KE határozat: Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról – 7398

270/2015. (VI. 12.) KE határozat: Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról – 7399

271/2015. (VI. 12.) KE határozat: Rektori megbízásról – 7399

272/2015. (VI. 12.) KE határozat: Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről – 7400

273/2015. (VI. 12.) KE határozat: Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről – 7400

274/2015. (VI. 12.) KE határozat: Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről – 7401

275/2015. (VI. 12.) KE határozat: Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről – 7401

276/2015. (VI. 12.) KE határozat: Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről – 7402

1379/2015. (VI. 12.) Korm. határozat: A központi költségvetés címrendjének a szakképzési centrumokkal való kiegészítéséről – 7402

1380/2015. (VI. 12.) Korm. határozat: A Magyarország Kormánya és az Egyesült Nemzetek Gyermekalapja között az Egyesült Nemzetek Gyermekalapja Globális Szolgáltató Központjának létrehozásáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapításáról – 7402

1381/2015. (VI. 12.) Korm. határozat: A Kárpát-medencei Tehetségkutató Zártkörűen Működő Részvénytársaság megalapításáról – 7403

1382/2015. (VI. 12.) Korm. határozat: Magyarország Kormánya és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról – 7403

1383/2015. (VI. 12.) Korm. határozat: Magyarország Kormánya és Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról – 7405

1384/2015. (VI. 12.) Korm. határozat: A védett személyek közúton történő utazásbiztosításához szükséges járművek beszerzéséről – 7406

1385/2015. (VI. 12.) Korm. határozat: Állami ingatlan Magyar Lovas Szövetség részére versenyeztetés mellőzésével történő használatba adásáról – 7407

1386/2015. (VI. 12.) Korm. határozat: Magyarország Taskenti, Addisz-Abebai, Manilai, Wellingtoni, Accrai és Luandai Nagykövetségének megnyitásához kapcsolódó feladatokról – 7407

1387/2015. (VI. 12.) Korm. határozat: A nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok egyedi beszámolási célokra történő hazai alkalmazásáról – 7408

1388/2015. (VI. 12.) Korm. határozat: A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság működési forrásának átadásához szükséges fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról – 7410

1389/2015. (VI. 12.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról – 7413

1390/2015. (VI. 12.) Korm. határozat: A Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2015–2016. évi cselekvési programjáról – 7415

1391/2015. (VI. 12.) Korm. határozat: Az első világháború centenáriumával összefüggésben meghozandó döntésekről – 7419

1392/2015. (VI. 12.) Korm. határozat: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. regionális operatív programokból finanszírozható projektjei kivitelezői közbeszerzései elindításához való hozzájárulásról – 7420

1393/2015. (VI. 12.) Korm. határozat: Felhívás megjelentetéséről, a regionális operatív programokból támogatott egyes projektek támogatásának növeléséről és a regionális operatív programok 2011–2013. évekre szóló akcióterveinek megállapításáról, egyes prioritásai kerete növeléséről, továbbá egyes, a regionális operatív programokból támogatott projektek támogatása növeléséről szóló 1179/2015. (III. 25.) Korm. határozat módosításáról – 7430

1394/2015. (VI. 12.) Korm. határozat: A Budapesten megalakításra kerülő business school működési feltételeinek megteremtésével kapcsolatos egyes feladatokról – 7436

1395/2015. (VI. 12.) Korm. határozat: A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásába tartozó köznevelési intézményeknek a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program infrastruktúrájához történő csatlakozáshoz szükséges működtetési forrás biztosításáról – 7436

1396/2015. (VI. 12.) Korm. határozat: A KEOP-2.1.1/2F/09-2009-0006 azonosító számú („Tisza hullámtér: Nagyvízi meder vízszállító képességének helyreállítása a Szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti szakaszon” című) projekt közbeszerzési eljárása megindításához történő hozzájárulásról – 7439

1397/2015. (VI. 12.) Korm. határozat: A KÖZOP 5.5.0-09-11. pályázati konstrukcióra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó, az „1-es és 3-as villamos vonalon végzendő kiegészítő beruházások” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításához történő hozzájárulásról – 7439

1398/2015. (VI. 12.) Korm. határozat: A KÖZOP-2.5.0-09-11-2011-0006 azonosító számú „MÁV Zrt. közlekedésbiztonsági projektjei” című projekt közbeszerzési eljárása megindításához történő hozzájárulásról – 7440

1399/2015. (VI. 12.) Korm. határozat: A KÖZOP-2.5.0-09-11-2015-0004 azonosító számú („Szolgáltatási színvonal javítás a 80-as számú vasútvonalon” című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről, támogatásának jóváhagyásáról, a projekt 2015. december 31. után felmerülő költségei fedezetének biztosításáról, kötelezettségvállalásáról és a támogatási szerződésének megkötéséről – 7440

Letölthető PDF-ben.