Magyar Közlöny 2015/81

Olvasási idő: 3 – 5 perc

21/2015. (VI. 15.) BM rendelet: A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjai által szolgálatban birtokban tartható vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénzt helyettesítő eszközök korlátozásának szabályairól – 7445

22/2015. (VI. 15.) BM rendelet: A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálatképes állapota megállapítása érdekében a befolyásoltság kiszűrése céljából elvégezhető vizsgálatok köréről és a vizsgálat végrehajtásának szabályairól – 7446

23/2015. (VI. 15.) BM rendelet: A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjai esetében a technikai ellenőrzés szabályairól – 7453

24/2015. (VI. 15.) BM rendelet: Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományú tagjai által szolgálatban birtokban tartható vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénzt helyettesítő eszközök korlátozásának szabályairól – 7455

25/2015. (VI. 15.) BM rendelet: Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományú tagjainak szolgálatképes állapota megállapítása érdekében a befolyásoltság kiszűrése céljából elvégezhető vizsgálatok köréről és a vizsgálat végrehajtásának szabályairól – 7456

26/2015. (VI. 15.) BM rendelet: Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományú tagjai esetében a technikai ellenőrzés szabályairól – 7463

27/2015. (VI. 15.) BM rendelet: A rendőrség, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv és a büntetés-végrehajtási szervezet nem vezetői beosztást betöltő hivatásos állománya vonatkozásában a rendvédelmi szerv alapfeladatába tartozó szolgálati beosztások felsorolásáról – 7465

28/2015. (VI. 15.) BM rendelet: Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló 2013. évi CCXX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról – 7479

29/2015. (VI. 15.) BM rendelet: A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére rendvédelmi ágazati pótlék megállapításáról – 7481

11/2015. (VI. 15.) IM rendelet: A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvényben, valamint az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII. törvényben szabályozott polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó űrlapokról – 7482

1002/2015. (VI. 15.) AB Tü. határozat: Az Alkotmánybíróság öttagú tanácsainak összetételéről és a tanácsvezetők személyéről – 7487

18/2015. (VI. 15.) AB határozat: Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 96. § (4) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint alkalmazásának kizárásáról – 7488

19/2015. (VI. 15.) AB határozat: A Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 7.K.27.809/2013/3. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint mulasztással előidézett alaptörvény-ellenesség megállapításáról – 7499

1400/2015. (VI. 15.) Korm. határozat: Az egyes ipari területek fejlesztésével kapcsolatos kormányzati intézkedésekről – 7506

Letölthető PDF-ben.