Gazdaság és Jog 2015/5

Olvasási idő: < 1 perc

  • Csőke Andrea, Juhász László: A bizalmi vagyonkezelés és a fizetésképtelenségi eljárások
  • Pázmándi Kinga: Az üzletrész öröklésével (jogutódlásával) kapcsolatos Ptk.-beli szabályokról
  • Dzsula Marianna: A felelősség alóli mentesülés legális útja (Hogyan korlátozható, zárható ki a jogi személy vezető tisztségviselőjének felelőssége a szerződésszegéssel okozott károkért?)
  • Hajnal Zsolt: A fogyasztói szerződések sajátos jelensége: a timesharing szerződés
  • Tanka Endre: A mezőgazdasági üzemek jogállásáról
  • Mikó Zoltán: Termőföld mint adótárgy? Pro és contra a földadóról