Magyar Közlöny 2015/84

Olvasási idő: 4 – 6 perc

2015. évi LXX. törvény: A Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság, Magyarország és az Osztrák Köztársaság között a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértések miatt alkalmazott jogkövetkezmények határon átnyúló végrehajtásának elősegítéséről szóló Megállapodás alapján kötött Adminisztratív és Technikai Végrehajtási Megállapodás kihirdetéséről, valamint ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról – 7973

2015. évi LXXI. törvény: A 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 31. cikke szerinti megfeleltetési nemperes eljárásról, valamint egyes igazságügyi tárgyú törvénymódosításokról – 7987

2015. évi LXXII. törvény: Magyarország 2016. évi központi költségvetésének megalapozásáról – 8000

2015. évi LXXIII. törvény: A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény módosításáról – 8014

2015. évi LXXIV. törvény: A diákok iskolaszövetkezeti munkavállalásának, és a megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-kölcsönzés keretében történő foglalkoztatásának elősegítéséről – 8031

2015. évi LXXV. törvény: A megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról – 8032

2015. évi LXXVI. törvény: Egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról – 8038

2015. évi LXXVII. törvény: Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról – 8053

2015. évi LXXVIII. törvény: A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény, valamint a Gazdasági Versenyhivatal eljárásaival összefüggő egyes törvényi rendelkezések módosításáról – 8068

2015. évi LXXIX. törvény: összefüggésben egyes törvények módosításáról – 8072

2015. évi LXXX. törvény: A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény módosításáról – 8090

151/2015. (VI. 18.) Korm. rendelet: A Tabán Trafik Dohánytermék-forgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató zártkörűen működő részvénytársaság és a BAT Pécsi Dohánygyár Korlátolt Felelősségű Társaság összefonódásának közérdekből történő nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről – 8096

29/2015. (VI. 18.) MvM rendelet: A Miniszterelnökséget vezető miniszter irányítása alatt álló Információs Hivatalnál foglalkoztatott közalkalmazottak részére polgári hírszerzési ágazati pótlék megállapításáról – 8097

38/2015. (VI. 18.) BM rendelet: Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet módosításáról – 8097

21/2015. (VI. 18.) AB határozat: A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 2013. március 1. és 2013. december 31. között hatályos 62. § (5) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és folyamatban lévő perben történő alkalmazásának kizárásáról – 8105

22/2015. (VI. 18.) AB határozat: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek a közös önkormányzati hivatali megállapodás szabályaival kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról és bírói kezdeményezések elutasításáról – 8109

51/2015. (VI. 18.) ME határozat: Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról – 8119

Letölthető PDF-ben.