Magyar Közlöny 2015/85

Olvasási idő: 3 – 5 perc

152/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet: Az Európai Unió tagállamainak az elektronikus azonosítás területén történő együttműködésével kapcsolatos rendelkezésekről – 8123

153/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet: A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról szóló 349/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról – 8124

154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet: A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról – 8124

30/2015. (VI. 19.) MvM rendelet: Egyes ingatlanok műemléki védettségének megszüntetéséről – 8150

39/2015. (VI. 19.) BM rendelet: A polgárőri tevékenység költségvetési támogatásának elosztási rendjéről, a polgárőr igazolvány formátumáról és a kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjról szóló 15/2012. (IV. 3.) BM rendelet, továbbá a polgárőrök formaruhával történő ellátásának szabályáról, valamint a formaruha és a fényvisszaverő mellény jellemzőinek meghatározásáról szóló 62/2013. (XI. 28.) BM rendelet módosításáról – 8157

32/2015. (VI. 19.) EMMI rendelet: A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról – 8160

32/2015. (VI. 19.) FM rendelet: A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetbe sorolt központi kezelésű előirányzatok felhasználásáról – 8165

31/2015. (VI. 19.) NFM rendelet: A magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes rendelet módosításáról – 8170

32/2015. (VI. 19.) NFM rendelet: Az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról szóló 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet módosításáról – 8173

1402/2015. (VI. 19.) Korm. határozat: Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiájának elfogadásáról, és a végrehajtásával összefüggő feladatokról – 8175

1403/2015. (VI. 19.) Korm. határozat: Az „M4 autópálya Abony–Fegyvernek új Tisza-híddal (kivitelezés)” című projekttel, valamint Szolnok megyei jogú város gyorsforgalmi kapcsolatának megteremtésével kapcsolatos egyes kérdésekről – 8175

1404/2015. (VI. 19.) Korm. határozat: A kormányzati integráció érdekében fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról – 8176

1405/2015. (VI. 19.) Korm. határozat: A 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és a céltartalékokból történő előirányzat-átcsoportosításról – 8178

1406/2015. (VI. 19.) Korm. határozat: A Budai Vigadó felújítása érdekében szükséges források biztosításáról – 8181

1407/2015. (VI. 19.) Korm. határozat: Az egyes kiemelt kormányzati intézkedésekről és aktuális döntésekről szóló tájékoztató tevékenység keretében felmerülő aktuális feladatokról – 8181

1408/2015. (VI. 19.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról – 8182

1409/2015. (VI. 19.) Korm. határozat: A Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron lévő közúti hidak üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 8184

Letölthető PDF-ben.