Magyar Közlöny 2015/137

Olvasási idő: 3 – 5 perc

31/2015. (IX. 24.) MNB rendelet: Megújított 20 000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról – 19797

32/2015. (IX. 24.) MNB rendelet: A „Vizsolyi Biblia” 50 000 forintos címletű arany emlékérme kibocsátásáról – 19799

33/2015. (IX. 24.) MNB rendelet: A „Vizsolyi Biblia” 5000 forintos címletű arany emlékérme kibocsátásáról – 19800

34/2015. (IX. 24.) MNB rendelet: A „Vizsolyi Biblia” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról – 19802

35/2015. (IX. 24.) MNB rendelet: A hitelintézetek likviditásfedezeti rátájának minimum szintjéről – 19803

36/2015. (IX. 24.) MNB rendelet: Az értékpapírszámla, ügyfélszámla belépési azonosító és jelszó megképzésének módszertanáról, a kapcsolódó adatszolgáltatásról, valamint az adatbiztonsági követelményeket rögzítő szabályzat kötelező tartalmi elemeiről – 19804

37/2015. (IX. 24.) MNB rendelet: A jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 48/2014. (XI. 27.) MNB rendelet módosításáról – 19809

52/2015. (IX. 24.) BM rendelet: Egyes miniszteri rendeleteknek az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv, valamint a büntetés-végrehajtási szervezet szervezeti felépítésének átalakításával összefüggésben szükséges módosításáról – 19816

53/2015. (IX. 24.) BM rendelet: Az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény végrehajtásához szükséges kapcsolódási, műszaki, technológiai, biztonsági előírásokról, követelményekről és a hitelesítési rendről – 19821

56/2015. (IX. 24.) FM rendelet: A halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet módosításáról – 19831

57/2015. (IX. 24.) FM rendelet: A sertésfeldolgozást végző élelmiszer-feldolgozók részére nyújtott csekély összegű támogatásról – 19838

58/2015. (IX. 24.) FM rendelet: A baromfi és a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatásokat, valamint a Tanyafejlesztési Program 2015. évi támogatását szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról – 19846

28/2015. (IX. 24.) AB határozat: A Kúria Knk.IV.37.467/2015/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről – 19852

399/2015. (IX. 24.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 19875

1681/2015. (IX. 24.) Korm. határozat: A 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról – 19875

1682/2015. (IX. 24.) Korm. határozat: A rendkívüli bevándorlási és migrációs nyomás kezeléséhez szükséges további források biztosításáról – 19889

1683/2015. (IX. 24.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról – 19889

1684/2015. (IX. 24.) Korm. határozat: A pécsi Magasház helyzetének rendezésével kapcsolatos intézkedésekről – 19891

1685/2015. (IX. 24.) Korm. határozat: A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről, a TÁMOP-2.4.3.D-3-13/1-2013-0001 azonosító számú („Foglalkoztatási szövetkezet – híd a munka világába” című) projekt támogatásának csökkentéséről, valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1172/2015. (III. 24.) Korm. határozat módosításáról – 19893

Letölthető PDF-ben.