Magyar Közlöny 2015/138

Olvasási idő: 4 – 6 perc

281/2015. (IX. 25.) Korm. rendelet: A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról – 19899

282/2015. (IX. 25.) Korm. rendelet: A határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet módosításáról – 19899

283/2015. (IX. 25.) Korm. rendelet: Az OBO Bettermann Hungary Kft. és a Bettermann Ingatlankezelő Kft. Bugyi külterületén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról – 19900

43/2015. (IX. 25.) EMMI rendelet: A megváltozott munkaképességű személyek ellátásait érintő egyes miniszteri rendeletek módosításáról – 19902

25/2015. (IX. 25.) IM rendelet: A jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet módosításáról – 19904

1686/2015. (IX. 25.) Korm. határozat: A 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó, a telepszerű lakhatás kezelését megalapozó szakpolitikai stratégia elfogadásáról – 19907

1687/2015. (IX. 25.) Korm. határozat: A Széchenyi István Egyetem kormányhatározat alapján történő egyedi innovációs támogatásáról – 19907

1688/2015. (IX. 25.) Korm. határozat: Magyarország Zágrábi Nagykövetség rezidencia épületének vagyon- és állagmegóvás érdekében nagykarbantartási, átalakítási, felújítási munkálatairól – 19908

1689/2015. (IX. 25.) Korm. határozat: Egyes, a regionális operatív programok keretében megvalósuló projektek támogatásának növeléséről, az azzal összefüggő kötelezettségvállalásról és támogatási szerződések módosításáról – 19909

1690/2015. (IX. 25.) Korm. határozat: A KEOP-2012-5.6.0 jelű („Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című) támogatási konstrukció keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről – 19913

1691/2015. (IX. 25.) Korm. határozat: A KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0003 azonosító számú („Kaposmenti Hulladéklerakó Rekultivációs Program” című) projekt támogatásának növeléséről – 19915

1692/2015. (IX. 25.) Korm. határozat: A KEOP-2.2.2/C/14-2014-0001 azonosító számú („Regionális vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása” című) projekt támogatásának növeléséről – 19918

1693/2015. (IX. 25.) Korm. határozat: Egyes, a Környezet és Energia Operatív Program 1. prioritása keretében megvalósuló hulladékgazdálkodási projektek, valamint a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0003 azonosító számú („Nagybajom Város szennyvízcsatornázása és tisztítása” című) projekt támogatásának növeléséről – 19920

1694/2015. (IX. 25.) Korm. határozat: A KEOP-2.3.0/2F-2008-0006 azonosító számú („Sopron térségi települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja I. ütem” című) projekt támogatásának növeléséről – 19922

1695/2015. (IX. 25.) Korm. határozat: A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0017 azonosító számú („A Nyugat-Balaton és Zala folyó medence hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszköz-beszerzésekkel” című) projekt támogatásának növeléséről – 19924

1696/2015. (IX. 25.) Korm. határozat: A KEOP-5.5.0/B/12-2013-0399 azonosító számú („Tiszakécske, Arany János Művelődési Ház, Egészségház és Móricz Zsigmond Kollégium épületenergetikai fejlesztése” című) projekt támogatásának növeléséről – 19926

1697/2015. (IX. 25.) Korm. határozat: Egyes, a KEOP-3.1.4./15 azonosító számú („Kiemelt természetvédelmi fejlesztések” című) kiemelt projekt felhívással összefüggő kérdésekről, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról – 19928

1698/2015. (IX. 25.) Korm. határozat: Egyes, a Környezet és Energia Operatív Program 1. prioritása keretében megvalósuló hulladékgazdálkodási és szennyvíztisztítási projektek támogatásának növeléséről, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról – 19931

1699/2015. (IX. 25.) Korm. határozat: A Magyarország Kormánya és Türkmenisztán Kormánya között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 19937

82/2015. (IX. 25.) ME határozat: Magyarország Kormánya és a Ghánai Köztársaság Kormánya között a diplomata és a szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról – 19937

83/2015. (IX. 25.) ME határozat: Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról – 19938

Letölthető PDF-ben.