Magyar Közlöny 2015/139

Olvasási idő: 3 – 4 perc

11/2015. (IX. 28.) HM rendelet: A kegyeleti gondoskodásról és az ehhez kapcsolódó egyes szociális feladatokról szóló 7/2013. (VII. 25.) HM rendelet módosításáról – 19940

25/2015. (IX. 28.) NGM rendelet: A kamarai tag könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek minősítési eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról és a díj megfizetésének részletes szabályairól – 19942

26/2015. (IX. 28.) NGM rendelet: Az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezés üzemeltetőjének adókötelezettségéről, a bejelentési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj beszedésének, kezelésének, nyilvántartásának és visszatérítésének részletes szabályairól szóló 41/2014. (XII. 29.) NGM rendelet módosításáról – 19943

400/2015. (IX. 28.) KE határozat: Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról – 19944

401/2015. (IX. 28.) KE határozat: Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról – 19944

402/2015. (IX. 28.) KE határozat: Egyetemi tanári kinevezésről – 19945

403/2015. (IX. 28.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 19945

404/2015. (IX. 28.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 19945

405/2015. (IX. 28.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 19946

1700/2015. (IX. 28.) Korm. határozat: A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program módosításáról – 19946

1701/2015. (IX. 28.) Korm. határozat: A regionális operatív programok keretében megvalósuló egyes közlekedésfejlesztési projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásról – 19946

1702/2015. (IX. 28.) Korm. határozat: A Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett egyes pályázati felhívásokra benyújtott projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, valamint támogatási szerződések megkötéséhez történő hozzájárulásról – 19951

1703/2015. (IX. 28.) Korm. határozat: A KÖZOP-2.5.0-09-11-2015-0008 azonosító számú [„Jegy- és bérletkiadó automata-hálózat megújítása a vasúti törzshálózaton (I. szakasz)” című] és a KÖZOP-2.5.0-09-11-2015-0009 azonosító számú („MÁV-START Zrt. jegyértékesítés korszerűsítése” című) projektek támogatásának jóváhagyásáról, akciótervi nevesítéséről, az azokkal összefüggő kötelezettségvállalásról és támogatási szerződés megkötéséről – 19956

1704/2015. (IX. 28.) Korm. határozat: A KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0009 azonosító számú („Szegedi vegyes forgalmú Tisza-híd megvalósításának előkészítése” című) kiemelt projektjavaslat akciótervi nevesítéséről – 19958

1705/2015. (IX. 28.) Korm. határozat: A „85. számú főút Csorna elkerülő szakasz II. ütem” című beruházás kapcsán felmerült régészeti költségek finanszírozásáról – 19960

Letölthető PDF-ben.