Családi Jog 2015/3

Olvasási idő: 1 – 2 perc

  • Prugberger Tamás: A munkával összefüggő jogviszonyok változása és a család
  • Ádámkó Viktória: Az ítélőképessége birtokában lévő gyermek véleményének meghallgatása – különös tekintettel a gyermekelhelyezésre
  • Hajdú Emese: Tuti fix? – gyermektartásdíj akkor és most. A tartásdíj határozott összegben való meghatározása
  • Szepesházi Péter: A családon belüli erőszak megítélésének egyes rendszerszintű problémái – érvek a Páneurópai Jogász Unió jogegységi határozattervezete mellett
  • Lux Ágnes: Két “jó gyakorlat” az Egyesül Államok gyermekvédelméből
  • Simon Károly László: Az európai tartási rendelet hazai alkalmazásával kapcsolatos hatósági feladatok
  • Szeibert Orsolya: Mediáció jogellenes gyermekelviteli ügyekben
  • Tancsik Annamária: Mit ér az ember, ha családtag? – beszámoló a Családi Jog 2015. évi konferenciájáról
  • Kozák Henriett könyvismertetése: Isabel Pape: Internationale Kindesentführung