Európai Jog 2015/5

Olvasási idő: 1 – 2 perc

  • Lovászy László Gábor – Szalay Máté Gerzson: Genetikailag háromszülős gyermekektől az eugenika polgári jogiasításáig
  • Boronkay Miklós – ifj. Wellmann György: A választott bíráskodás helyzete Magyarországon
  • Tattay Levente: A közösségi védjegy
  • Ferencz Barnabás: Konferencia – “Az új Polgári perrendtartás  – a közérdekű keresetindítás kérdései”
  • Elvi és precedens jellegű megállapítások a luxemburgi és a strasbourgi bíróság legutóbbi ítéleteiből
  • A választottbíróságok és a nemzeti bíróságok egymáshoz való viszonya az egységesülő európai igazságügyi térségben – az Európai Unió Bíróságának ítélete a C-536/13. sz. Gazprom kontra Litvánia ügyben