Magyar Közlöny 2015/147

Olvasási idő: 2 – 2 perc

2015. évi CXLVIII. törvény: Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2014. évi XX. törvény és a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény módosításáról – 20310

2015. évi CXLIX. törvény: A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény módosításáról – 20311

40/2015. (X. 12.) MNB rendelet: A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendelet kiadásában való helyettesíthetőségéről – 20312

46/2015. (X. 12.) EMMI rendelet: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosításáról – 20313

61/2015. (X. 12.) FM rendelet: Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet alapján nyújtható átmeneti nemzeti támogatás jogcímeihez kapcsolódó támogatások összegének megállapításáról – 20319

62/2015. (X. 12.) FM rendelet: A 2015. évi egységes területalapú támogatás, valamint az egyéb közvetlen támogatások összegeinek megállapításáról – 20320

Letölthető PDF-ben.