Magyar Jog 2015/10

Olvasási idő: 1 – 2 perc

  • Bodzási Balázs: Feltételes vagy jövőbeli követelések zálogjoggal való biztosítása
  • Gárdos Péter – Nagy András – Gárdos István: Fióktelep, külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe és a pénzügyi fióktelep
  • Bajorfi Ákos: Újraéled-e Magyarországon a csendes társaság?
  • Gyovai Márk: Az önálló bírósági végrehajtó szerepe az adóvégrehajtásban
  • Móré Sándor: A nemzetiségek országgyűlési  képviseletének egyes kérdései Magyarországon
  • Kovács Ildikó: Egyes alaptörvényi elvek megjelenése a devizahitelekkel kapcsolatos szabályozás alkotmánybírósági megítélésben
  • Pétervári Kinga: A jogászi elit két útja: a jogalkotás és az egyetem. Az új Ptk. esete
  • Sárközy Tamás: Tájékoztató a svájci jogászgyűlésről