Magyar Közlöny 2015/182

Olvasási idő: 3 – 4 perc

2015. évi CLXXV. törvény: Magyarország és Európa védelmében a kötelező betelepítési kvóta elleni fellépésről – 22800

2015. évi CLXXVI. törvény: A Magyarország és a Belga Királyság között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről – 22801

2015. évi CLXXVII. törvény: A nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló 2014. évi XC. törvény, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról – 22811

2015. évi CLXXVIII. törvény: A nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok egyedi beszámolási célokra történő hazai alkalmazásának bevezetéséhez kapcsolódó, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról – 22812

2015. évi CLXXIX. törvény: Egyes rendészeti tárgyú törvényeknek az európai uniós kötelezettségek teljesítése érdekében szükséges és más célból történő módosításáról – 22836

2015. évi CLXXX. törvény: A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint egyéb eljárásjogi és igazságügyi törvények módosításáról – 22851

2015. évi CLXXXI. törvény: A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosításáról – 22860

2015. évi CLXXXII. törvény: Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról – 22861

2015. évi CLXXXIII. törvény: A vad védelmével, a vadgazdálkodással, valamint a vadászattal összefüggő egyes törvények módosításáról – 22862

2015. évi CLXXXIV. törvény: A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosításáról – 22885

2015. évi CLXXXV. törvény: A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény módosításáról – 22886

353/2015. (XI. 26.) Korm. rendelet: A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról – 22894

104/2015. (XI. 26.) ME határozat: Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról – 22895

105/2015. (XI. 26.) ME határozat: Kormánymegbízott megbízatása megszűnésének megállapításáról – 22895

106/2015. (XI. 26.) ME határozat: Állami felsőoktatási intézmény kancellárja megbízásáról – 22895

107/2015. (XI. 26.) ME határozat: Főiskolai rektor megbízásáról – 22896

 Letölthető PDF-ben.