Magyar Közlöny 2015/172

Olvasási idő: 2 – 2 perc

2015. évi CLXIV. törvény: A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény módosításáról – 21604

2015. évi CLXV. törvény: Egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról – 21608

2015. évi CLXVI. törvény: A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosításáról – 21610

2015. évi CLXVII. törvény: A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról – 21611

2015. évi CLXVIII. törvény: A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról – 21621

2015. évi CLXIX. törvény: A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról – 21636

7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelet: A nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól – 21637

51/2015. (XI. 13.) EMMI rendelet: A muzeális intézmények nyilvántartásában szereplő kulturális javak revíziójáról és selejtezéséről – 22140

1822/2015. (XI. 13.) Korm. határozat: A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a szakképzési centrumok és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal működéséhez szükséges forrás biztosítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról – 22144

Letölthető PDF-ben: 1. rész, 2. rész.