Magyar Közlöny 2015/186

Olvasási idő: 2 – 4 perc

354/2015. (XII. 1.) Korm. rendelet: A közgyűjteményekben őrzött vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásának rendjéről szóló 449/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet módosításáról – 23056

51/2015. (XII. 1.) MvM rendelet: A Gazdaságfejlesztési Operatív Program K+F és innováció a versenyképességért prioritására és a regionális operatív programok K+F+I tárgyú konstrukcióira rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról – 23058

52/2015. (XII. 1.) MvM rendelet: A Gazdaságfejlesztési Operatív Programra és a Közép-Magyarországi Operatív Program 1. prioritására vonatkozó részletes szabályokról szóló 29/2012. (VI. 8.) NFM rendelet, valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről szóló 32/2012. (VI. 8.) NFM rendelet módosításáról – 23067

53/2015. (XII. 1.) MvM rendelet: Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról – 23072

77/2015. (XII. 1.) FM rendelet: A kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az azokkal összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról – 23095

78/2015. (XII. 1.) FM rendelet: A Sóstó-legelő Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 15/1994. (IV. 29.) KTM rendelet módosításáról – 23108

70/2015. (XII. 1.) NFM rendelet: A légiközlekedési balesetek és a repülőesemények szakmai vizsgálatának, valamint az üzembentartói vizsgálat részletes szabályairól – 23111

Köf.5039/2015/5. számú határozat: A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata – 23115

1858/2015. (XII. 1.) Korm. határozat: A Lakitelek Népfőiskola beruházásával összefüggő feladatokról – 23119

1859/2015. (XII. 1.) Korm. határozat: Az MFB Földvásárlási Hitelprogram bevezetéséről szóló 1765/2015. (X. 16.) Korm. határozat módosításáról – 23119

1860/2015. (XII. 1.) Korm. határozat: A Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a katonai minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 23120

 Letölthető PDF-ben.