Magyar Közlöny 2015/187

Olvasási idő: 9 – 15 perc

355/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet: A Magyarország és a Szlovén Köztársaság közti belső határon a határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról szóló 315/2015. (X. 30.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről – 23125

356/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet: A Magyarország Kormánya és a Szaúd-Arábiai Királyság Kormánya között az atomenergia békés célú felhasználásáról szóló együttműködési megállapodás kihirdetéséről – 23125

357/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet: A nyugellátások és egyes más ellátások 2016. január havi emeléséről – 23134

358/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet: A honvédelmi foglalkoztatók vonatkozásában a munkaügyi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről – 23135

359/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet: A honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről és védelméről – 23136

360/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet: A felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet módosításáról – 23139

361/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet: A szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól szóló 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról – 23146

362/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet: Az elektronikus hírközlési feladatokat ellátó szervezetek és a titkos információgyűjtésre, illetve titkos adatszerzésre felhatalmazott szervezetek együttműködésének rendjéről szóló 180/2004. (V. 26.) Korm. rendelet, valamint a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról – 23149

363/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet: A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosításáról – 23150

364/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet: A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról – 23150

365/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet: Az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról – 23152

366/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet: A vízvédelmi igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről, és egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról – 23154

367/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet: A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról – 23158

368/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet: A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosításáról – 23172

369/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet: A Jedlik Ányos Terv keretében létesítendő, az elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő infrastruktúra telepítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról – 23173

370/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet: Az EGLO Magyarország Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság Pásztón megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról – 23174

371/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet: Az Országos Fáradt Olaj Újrahasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság Kerekegyházán megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról – 23176

372/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet: A budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról – 23177

373/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet: A Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról, valamint az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttes megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 563/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről – 23179

374/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet: A Gül Baba türbéje és környezete komplex rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 2/2015. (I. 22.) Korm. rendelet módosításáról – 23184

472/2015. (XII. 2.) KE határozat: Posztumusz dandártábornoki kinevezésről – 23185

1861/2015. (XII. 2.) Korm. határozat: Az MKB Bank Zrt. szanálása tekintetében felmerülő állami szerepvállalásról – 23185

1862/2015. (XII. 2.) Korm. határozat: Az állami tulajdonú közutak melletti optikai hírközlő hálózatok hasznosításának előkészítéséről – 23186

1863/2015. (XII. 2.) Korm. határozat: A 2015. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1763/2014. (XII. 18.) Korm. határozat módosításáról – 23186

1864/2015. (XII. 2.) Korm. határozat: A 2017. évi Asztanai Szakvilágkiállításon történő magyar részvételről – 23187

1865/2015. (XII. 2.) Korm. határozat: A Formula-1 Világbajnokság Magyar Nagydíj 2017–2026 között történő megrendezésével kapcsolatos kormányzati szerepvállalásról – 23187

1866/2015. (XII. 2.) Korm. határozat: A Liget Budapest projekt megvalósításához szükséges intézkedésekről – 23188

1867/2015. (XII. 2.) Korm. határozat: A 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról – 23192

1868/2015. (XII. 2.) Korm. határozat: Az útdíjszedési és ellenőrzési rendszerek 2015. évi üzemeltetéséhez szükséges részleges forrásbiztosításról – 23194

1869/2015. (XII. 2.) Korm. határozat: A Miniszterelnökség és az Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról – 23196

1870/2015. (XII. 2.) Korm. határozat: A XI. Miniszterelnökség és a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról – 23198

1871/2015. (XII. 2.) Korm. határozat: A központi költségvetésből finanszírozott közúti beruházásokról szóló 1010/2015. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról – 23200

1872/2015. (XII. 2.) Korm. határozat: Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 2016. évi feladatellátásához szükséges pénzügyi forrás biztosításáról – 23200

1873/2015. (XII. 2.) Korm. határozat: A Szeged Megyei Jogú Város külterületén fekvő egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról – 23201

1874/2015. (XII. 2.) Korm. határozat: Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program módosításáról – 23201

1875/2015. (XII. 2.) Korm. határozat: A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program támogatási jogcímeivel kapcsolatos egyes feladatokról – 23201

1876/2015. (XII. 2.) Korm. határozat: A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program módosításáról – 23202

1877/2015. (XII. 2.) Korm. határozat: A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében pénzügyi eszközök alkalmazásával összefüggő intézkedésekről és a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1172/2015. (III. 24.) Korm. határozat módosításáról – 23204

1878/2015. (XII. 2.) Korm. határozat: A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében pénzügyi eszközök alkalmazásával összefüggő intézkedésekről, a program 1–3. prioritása keretében támogatott egyes projektek támogatásának növeléséről és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1291/2015. (V. 5.) Korm. határozat módosításáról – 23206

1879/2015. (XII. 2.) Korm. határozat: A KEOP-4.11.0/15-2015-0001 azonosító számú („Fotovoltaikus erőmű létesítése” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról – 23212

1880/2015. (XII. 2.) Korm. határozat: Egyes, a Környezet és Energia Operatív Program 5. prioritása keretében megvalósuló projektek támogatásának növeléséről, kötelezettségvállaláshoz történő hozzájárulásáról, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról – 23214

1881/2015. (XII. 2.) Korm. határozat: A TIOP-2.2.8-14-2015-0002 azonosító számú („Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása” című) projekt akciótervi nevesítéséről, támogatásának jóváhagyásáról, a projekttel kapcsolatos kötelezettségvállalásról és a támogatási szerződés megkötéséről – 23220

1882/2015. (XII. 2.) Korm. határozat: A Magyarország és a Szlovén Köztársaság közti belső határon a határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról szóló 315/2015. (X. 30.) Korm. rendelet végrehajtása során a rendőrség 2015. október 17. nap és 2015. október 28. nap közötti időszakban felmerült kiadásainak megtérítéséről – 23222

1883/2015. (XII. 2.) Korm. határozat: Az Európa Tanács Sportversenyek Tiltott Befolyásolásáról szóló Egyezménye szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 23222

1884/2015. (XII. 2.) Korm. határozat: A Magyarország és Spanyolország között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról és kihirdetéséről – 23222

110/2015. (XII. 2.) ME határozat: Magyarország Kormánya és a Kenyai Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról – 23223

111/2015. (XII. 2.) ME határozat: Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról – 23223

112/2015. (XII. 2.) ME határozat: Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról – 23224

113/2015. (XII. 2.) ME határozat: Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról – 23224

Letölthető PDF-ben.