Magyar Közlöny 2015/194

Olvasási idő: 6 – 10 perc

2015. évi CLXXXIX. törvény: Az Egységes Szanálási Rendszerhez kapcsolódó kormányközi megállapodás kihirdetéséről – 25476

2015. évi CXC. törvény: A pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk automatikus cseréjéről szóló, illetékes hatóságok közötti többoldalú Megállapodás kihirdetéséről – 25492

2015. évi CXCI. törvény: Egyes törvényeknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal átalakításával, valamint a költségvetési tervezéssel és gazdálkodással kapcsolatos módosításáról – 25535

2015. évi CXCII. törvény: Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény és egyes törvények módosításáról – 25561

2015. évi CXCIII. törvény: A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról – 25591

2015. évi CXCIV. törvény: Egyes hatósági eljárások illetékének és igazgatási szolgáltatási díjának megszüntetéséről – 25594

2015. évi CXCV. törvény: Az árubemutatóval egybekötött termékértékesítés során a fogyasztók védelme érdekében szükséges egyes törvények módosításáról – 25596

2015. évi CXCVI. törvény: Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról – 25598

2015. évi CXCVII. törvény: Egyes honvédelmi tárgyú törvények módosításáról – 25612

390/2015. (XII. 11.) Korm. rendelet: A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképző intézmények átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés intézményrendszerének átalakításával összefüggő módosításáról szóló 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet módosításáról – 25614

391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelet: Egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról – 25615

392/2015. (XII. 11.) Korm. rendelet: Egyes hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjának megszüntetéséről – 25618

393/2015. (XII. 11.) Korm. rendelet: A Homatech Recycling Zrt. Százhalombattán megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról – 25619

52/2015. (XII. 11.) MNB rendelet: A pénztárak és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről – 25621

11/2015. (XII. 11.) MEKH rendelet: A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke által alapított elismerésekről és adományozásukról – 25950

12/2015. (XII. 11.) MEKH rendelet: A villamos energia rendszerhasználati díjakról és alkalmazásuk szabályairól szóló 4/2013. (X. 16.) MEKH rendelet módosításáról – 25952

13/2015. (XII. 11.) MEKH rendelet: A földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről szóló 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelet módosításáról – 25954

14/2015. (XII. 11.) MEKH rendelet: A rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről szóló 1/2015. (II. 13.) MEKH rendelet módosításáról – 25957

55/2015. (XII. 11.) MvM rendelet: Az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól szóló 66/1999. (VIII. 13.) FVM rendelet módosításáról – 25958

4/2015. BJE jogegységi határozat: A Kúria büntető jogegységi határozata – 25959

528/2015. (XII. 11.) KE határozat: Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról – 25968

529/2015. (XII. 11.) KE határozat: Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról – 25968

530/2015. (XII. 11.) KE határozat: Közigazgatási államtitkári kinevezésről – 25969

1910/2015. (XII. 11.) Korm. határozat: A mintagazdaságok kialakításáról – 25969

1911/2015. (XII. 11.) Korm. határozat: Egyes tudományos és technológiai szakdiplomata álláshelyek felülvizsgálatáról – 25971

1912/2015. (XII. 11.) Korm. határozat: A távszerencsejáték játékadójából, valamint a sportfogadások játékadójából származó 2015. első félévi bevétel felhasználásához szükséges intézkedésekről – 25972

1913/2015. (XII. 11.) Korm. határozat: A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosításról – 25974

1914/2015. (XII. 11.) Korm. határozat: A Miniszterelnökség költségvetési fejezet címrendjének módosításáról – 25985

1915/2015. (XII. 11.) Korm. határozat: A Miniszterelnökség és a Nemzetgazdasági Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról – 25985

1916/2015. (XII. 11.) Korm. határozat: A kormányfői protokollfeladatok ellátásához kapcsolódó 2015. évi többletforrásnak a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő biztosításáról – 25987

1917/2015. (XII. 11.) Korm. határozat: A Szeged, Dorozsmai úti Labdarúgó Stadion megvalósításához szükséges ingatlanok tulajdonjogi helyzetének rendezéséről – 25989

1918/2015. (XII. 11.) Korm. határozat: A Széchenyi-kultuszról és a nagycenki Széchenyi-emlékhely felújításáról – 25989

1919/2015. (XII. 11.) Korm. határozat: A KÖZOP-2.5.0-09-11-2012-0002 azonosító számú [„Budapest–Lőkösháza vasútvonal rekonstrukciója III/I. ütem kivitelezés Gyoma (kiz.) – Békéscsaba (kiz.) vonalszakasz és Cegléd villamos alállomás átépítése” című], valamint a KÖZOP-2.5.0-09-11-2012-0018 azonosító számú [„Békéscsaba állomás pályaépítés és Gyoma (kiz.) – Békéscsaba (bez.) vonalszakasz új elektronikus biztosítóberendezés építése, Ferencváros »C« elágazás – Lőkösháza ETCS 2 telepítés kivitelezése” című] nagyprojekt forrásszerkezetének módosításáról – 25989

1920/2015. (XII. 11.) Korm. határozat: A KÖZOP-2.5.0-09-11-2012-0014 azonosító számú („GSM-R rendszer beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások” című) nagyprojekt forrásszerkezetének módosításáról – 25992

1921/2015. (XII. 11.) Korm. határozat: A „MÁV-Start Zrt. 15 darab, 200 férőhelyes villamos motorvonat beszerzése” című projektjavaslat akciótervi nevesítéséről, támogatásának jóváhagyásáról és a 2014–2020 közötti programozási időszakban történő finanszírozásáról – 25994

1922/2015. (XII. 11.) Korm. határozat: A KEOP-5.6.0/E/15-2015-0044 azonosító számú („Energiamegtakarítást célzó beruházás az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézetben” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról – 25996

1923/2015. (XII. 11.) Korm. határozat: A Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1172/2015. (III. 24.) Korm. határozat módosításáról, valamint a TÁMOP-6.2.3-12/1-2012-0001 azonosító számú („Országos egészségmonitorozási és kapacitástérkép adatbázis- és alkalmazásfejlesztés” című) projekt támogatásának növeléséről – 25998

1924/2015. (XII. 11.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, az Országvédelmi Alapból és egyéb előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról – 26000

Letölthető PDF-ben.