Magyar Közlöny 2015/195

Olvasási idő: 6 – 10 perc

2015. évi CXCVIII. törvény: A Magyarország és a Kazah Köztársaság között a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény kihirdetéséről – 26012

2015. évi CXCIX. törvény: A Magyarország és a Kazah Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről – 26028

2015. évi CC. törvény: A Magyarország és a Kazah Köztársaság között létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény kihirdetéséről – 26041

2015. évi CCI. törvény: A Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló szerződés kihirdetéséről – 26050

2015. évi CCII. törvény: A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény, valamint ezzel összefüggésben egyes további törvények módosításáról – 26065

2015. évi CCIII. törvény: A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról – 26081

2015. évi CCIV. törvény: Az állami földvagyon kezelésével összefüggő egyes törvények módosításáról – 26095

2015. évi CCV. törvény: A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény módosításáról – 26096

2015. évi CCVI. törvény: Az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról – 26097

2015. évi CCVII. törvény: A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról – 26113

2015. évi CCVIII. törvény: A jogellenesen kivitt kulturális javak visszaszolgáltatásáról szóló 2001. évi LXXX. törvény módosításáról – 26119

2015. évi CCIX. törvény: A pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló 2008. évi LXXIII. törvény módosításáról – 26123

2015. évi CCX. törvény: A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosításáról – 26128

2015. évi CCXI. törvény: A kéményseprő-ipari tevékenységről – 26129

394/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet: Egyes kormányrendeleteknek a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2015. évi CCIII. törvénnyel összefüggő módosításáról – 26140

395/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményben való foglalkoztatás egyes kérdéseiről – 26151

396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet: A 2014–2020 programozási időszakban az európai területi együttműködés célkitűzés keretében megvalósuló transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtásáról – 26156

397/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet: A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosításáról – 26173

398/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet: A Széchenyi Programirodákról szóló 68/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet módosításáról – 26173

64/2015. (XII. 12.) BM rendelet: A rendőrség áldozatsegítő feladatairól – 26174

65/2015. (XII. 12.) BM rendelet: A belügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és a nyomozási cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályairól szóló 23/2003. (VI. 24.) BM–IM együttes rendelet módosításáról – 26176

1925/2015. (XII. 12.) Korm. határozat: A KÖZOP-2.5.0-09-11-2015-0012 azonosító számú („A vasúti személyszállítás közszolgáltatási feladat ellátása biztonságának növelése, a fedélzeti szolgáltatások korszerűsítése vizuális és hangos utas tájékoztatással, mobilalkalmazás fejlesztéssel, informatikai fejlesztésekkel” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról, valamint akciótervi nevesítéséről – 26178

1926/2015. (XII. 12.) Korm. határozat: A KÖZOP-4.5.0-09-11-2014-0001 azonosító számú („Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő infrastrukturális továbbfejlesztése” című) projekt szakaszolásáról, a projekt 2015. december 31. után felmerülő költségei fedezetének biztosításáról, valamint a 2014–2020-as programozási időszak országos jelentőségű közúti, vasúti és vízi közlekedési, városi és elővárosi közlekedési fejlesztéseinek indikatív listájáról szóló 1696/2014. (XI. 26.) Korm. határozat módosításáról – 26180

1927/2015. (XII. 12.) Korm. határozat: A budapesti 4-es metróvonal és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításához kapcsolódóan kötött Támogatási Szerződés, Finanszírozási Szerződés és Finanszírozási Szerződés Kiegészítő Megállapodás módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló szerződés 3. számú módosításának jóváhagyásáról – 26183

1928/2015. (XII. 12.) Korm. határozat: A KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0067 azonosító számú („Ecsedi-láp szennyvízelvezetési és tisztítási projekt” című) projekt támogatásának növeléséről – 26183

1929/2015. (XII. 12.) Korm. határozat: A Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról – 26185

1930/2015. (XII. 12.) Korm. határozat: A Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program elfogadásáról – 26186

1931/2015. (XII. 12.) Korm. határozat: A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1119/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról – 26186

1932/2015. (XII. 12.) Korm. határozat: A Közlekedés Operatív Program 1. és 3. prioritása keretében megvalósuló szakaszolt projektek, valamint a KÖZOP-1.5.0-09-11-2013-0011 azonosító számú, „8. sz. főút Székesfehérvár nyugati elkerülő III. szakasz építése” című projekt forrásszerkezetének módosításáról – 26188

1933/2015. (XII. 12.) Korm. határozat: A KÖZOP-1.5.0-09-11 azonosító számú konstrukció keretében az „M0 autóút kiegészítő munkái” című projektjavaslat akciótervi nevesítéséről, támogatásának jóváhagyásáról és a KÖZOP-1.1.1-07-2008-0002 azonosító számú („M0 útgyűrű építése 0+000–29+500 km szelvények között” című) projekt műszaki tartalmának csökkentéséről – 26191

1934/2015. (XII. 12.) Korm. határozat: A „Vízi úti információs rendszer kiépítése” című projekt teljes körű megvalósításához szükséges források biztosításának jóváhagyásáról – 26194

1935/2015. (XII. 12.) Korm. határozat: A Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének és összehangolt fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól – 26196

1936/2015. (XII. 12.) Korm. határozat: Magyarország Kormánya és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról – 26197

 Letölthető PDF-ben.